Hyresvärdens underhållsplikt i hyresrätt

2017-08-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag bor i hyresrätt och i april anmälde jag en vattenskada efter ett stort stopp i avloppet i köket då det tillslut forsade ut vatten på hela köksgolvet. det kom en kille som gjorde besiktning av golvet och konstaterade förstört golv och även fuktskada under golvet. föreningen jag bor i bad mig göra en skadeanmälan till mitt försäkringsbolag och deras beslut var att föreningens försäkringsbolag skulle stå för det. Jag hörde av mig till dom igen och nu i början av augusti skicka dom ut en besiktningsman som konstatera att fuktskadan spridit sig mycket. Efter det har jag inte hört något alls från föreningen och jag har kontaktat dom men inte fått något svar. Det har alltså gått snart fyra månader och inte blivit åtgärdat. Parketten i köket har luckrats upp och jag tänker på att det kanske snart blir mögel. Ska jag behöva ha det så här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärdens underhållsplikt

Hyresvärden är ansvarig för underhållet av lägenheten, 12 kap. 15 § Jordabalken. samt över gemensamma utrymmen som tillkommer hyresgästerna på så sätt som det är avtalat, se 3 st. i den nämna bestämmelsen.

Åtgärdsföreläggande och förtydligande av en hyresvärds underhållsplikt

I 12 kap. 16 § Jordabalken, förtydligas hyresvärdens ansvar att åtgärda vissa brister i lägenheten under hyrestiden. Bestämmelsen hänvisar tillbaka till 12 kap 10-12 §§ Jordabalken, för att klargöra vilka olika åtgärder som hyresgästen kan vidta i dessa situationer. Hyresgästen kan således kräva nedsättning av hyran eller, om bristen är av väsentlig betydelse, säga upp avtalet och få ersättning för den skada denne lider därav. Rätten att erhålla nedsättning av hyran vid intrång i hyresrätten på grund av hyresvärden arbete med att avhjälpa brist kan avtalas bort, 12 kap 16 § 3 st. Jordabalken.

De situationer som tas upp i 12 kap 16 § 1 st. Jordabalken för att förtydliga att hyresvärden är skyldig att åtgärda en brist och hyresgästens rätt att nyttja en viss påföljd:

Om lägenheten skadats under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skada. Om hyresvärden, vid bostadshyra, brister i sitt ansvar att tapetsera, måla om och utföra andra sedvanliga reparationsarbeten med skäliga tidsmellanrum. Om hinder eller men uppstår i hyresrätten utan att hyresgästen är vållande. Om en myndighet lämnar ett beslut som inte grundats på hyresgästens vållande. Beslutet måste dock ha lett till någon form av åtgärd i enlighet med beslutet innan hyresgästen har rätt att vidta någon åtgärd.

Ytterligare en påföljdsmöjlighet för hyresgäster presenteras i 12 kap. 16 § 2 st. Jordabalken.

Detta är att ansöka hos hyresnämnden om ett åtgärdsförläggande som tilldelar hyresvärden att avhjälpa bristen. I samband med att hyresnämnden utfärdar ett åtgärdsföreläggande bestäms en tid inom vilken hyresvärden måste ha åtgärdat bristen. Är inte bristen åtgärdad inom den angivna tiden blir hyresvärden skyldig att betala vite (böter). Kravet för att en hyresgästs ansökan om åtgärdsföreläggande ska bifallas (godkännas) är att bristfälligheten medför men i hyresgästens nyttjanderätt som inte anses vara obetydlig. För att en ansökan ska bifallas måste hyresgästen som ansöker om föreläggandet bevisa att en brist föreligger. Ett åtgärdsföreläggande kan ges även för gemensamma utrymmen som du har också har angett som bristfälliga.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2016)
2021-07-29 Hyresvärds betalningskrav
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort
2021-07-28 Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.
2021-07-27 Uträkning av 3 månaders uppsägning

Alla besvarade frågor (94351)