Hyresvärdens tillträde till hyresgästens lägenhet

2016-09-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!När och av vilka anledningar kan hyresvärden kräva tillträde till min hyreslägenhet?Tacksam för svar till
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra återfinns i jordabalken; nedan JB, se här.

Hyresrätten disponeras i princip exklusivt av hyresgästen. I hyresgästens skyldigheter ingår dock att denne får finna sig i att hyresvärden får tillträde till lägenheten i vissa situationer. Hyresvärdens möjlighet att komma in i lägenheten är beroende av ändamålet. Vilka tillfällen då hyresvärden har rätt till tillträde i lägenheten framgår i 12 kap. 26 § JB. I bestämmelsen heter det att hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Vidare har hyresvärden rätt till tillträde efter tillsägelse minst en månad i förväg för att hyresvärden i lägenheten ska utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1772)
2020-10-31 Kan hyresvärden rikta krav i efterhand?
2020-10-29 Hyreslagen eller privatuthyrningslagen?
2020-10-28 Uppsägning vid olovlig andrahandsuthyrning
2020-10-26 Kan jag få behålla hyresrätten trots många sena inbetalningar tidigare om jag betalar den nuvarande hyresskulden inom 3 veckor?

Alla besvarade frågor (85653)