Hyresvärdens tillträde till hyresgästens lägenhet

Hej!

När och av vilka anledningar kan hyresvärden kräva tillträde till min hyreslägenhet?

Tacksam för svar till

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra återfinns i jordabalken; nedan JB, se här.

Hyresrätten disponeras i princip exklusivt av hyresgästen. I hyresgästens skyldigheter ingår dock att denne får finna sig i att hyresvärden får tillträde till lägenheten i vissa situationer. Hyresvärdens möjlighet att komma in i lägenheten är beroende av ändamålet. Vilka tillfällen då hyresvärden har rätt till tillträde i lägenheten framgår i 12 kap. 26 § JB. I bestämmelsen heter det att hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Vidare har hyresvärden rätt till tillträde efter tillsägelse minst en månad i förväg för att hyresvärden i lägenheten ska utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000