Hyresvärdens skyldigheter vid mögel i hyresrätt

2021-09-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag med sambo flyttade in i en hyresrätt för 3 månader sedan. Badrummet är alltid fuktigt trots försök att torka ventilen och alltid ha badrumsdörren öppen vilket har visat sig att vi har svartmögel i fogarna i duschen som spridit sig till duschdraperiet och ökar i volym. Har redan märkt att vi har en ganska nonchalant hyresvärd och vi har klagat på en del annat, därför vill jag vara säker på min sak om jag för detta till honom för argumentation. Har de skyldighet att göra något åt detta? Eller är det bara min uppgift att hålla mögelskadan nere med medel?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lagrum

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta mer om hyresvärdens skyldigheter gällande mögel i lägenhet. För att besvara din fråga kommer jag utgå från jordabalkens 12:e kapitel som innehåller regler kring hyra av bostad.


Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärden har ett ansvar att hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt en allmän uppfattning är i ett brukbart skick, 12 kap 9§ JB jämte 12 kap 15§ JB. Av din fråga framgår att luften i badrummet är fuktig trots dina försök att undvika detta. Att se till att lägenheterna har en fungerande ventilation och att undvika förekomsten av fukt och mögel är något som ligger inom hyresvärdens ansvarsområde, i och med att mögel kan vara hälsofarligt. Om detta är ett återkommande problem trots städning och du misstänker att möglet har uppstått på grund av att ventilationen är bristfällig så kan du kräva av hyresvärden att de gör en fuktmätning.


Hyresgästens skyldigheter

Skulle det vara så att problemet kvarstår trots att hyresvärden fullföljer sina skyldigheter och det inte visar sig vara en onormal luftfuktighet i badrummet så kanske möglets uppkomst beror på något annat. Det är till exempel inte ovanligt att mögel uppstår i duschutrymmen på grund av tvålrester och hudavlagringar. Om detta är anledningen till möglets förekomst så har du som hyresgäst till uppgift att hålla borta mögel genom kontinuerlig städning i och med att du har en vårdplikt som innebär att hyresgästen ska vårda lägenheten, 12 kap 24§ JB.


Min rekommendation

Du bör förklara för din hyresvärd att de har ett ansvar att undvika uppkomsten av mögel och att det är ett återkommande problem. Det är också en god idé att upplysa om att du vidtagit diverse åtgärder men att mögel ändå uppstår. Hyresvärden bör därefter gå till botten med möglets uppkomst och om det beror på exempelvis ventilationen så ska värden åtgärda detta. Om din hyresvärd ändå inte vill vidta några åtgärder rekommenderar jag att du antingen kontaktar hyresgästföreningen (https://www.hyresgastforeningen.se) som kan hjälpa dig att föra din tala eller göra en anmälan av hyresvärden hos miljöförvaltningen i din kommun.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Frida Källhage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96481)