Hyresvärdens skyldighet att tillhandahålla anordning för hushållstvätt

Har fått en lägenhet i ett hyreshus som Stockholmshem äger, det finns ingen tvättstuga och ingen tvättmaskin finns i lägenheten. För att kunna tvätta/torka tvätt måste jag nu köpa en tvättmaskin och torktumlare.

En stor utgift skulle jag vilja säga.

Är detta verkligen tillåtet ? Har alltid hört att hyresvärd måste tillhandahålla tvättmöjligheter till hyresgästerna. Huset är 7 år gammalt och hyran är mycket hög, 8000 kr för 46 kvm.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det du har hört om att hyresvärden ska tillhandahålla tvättmöjligheter för hyresgästen stämmer bra. I 12 kap 18a § Jordabalken finns bestämmelser om lägsta godtagbara standard för bostadslägenheter och i sjunde stycket första punkten stadgas att för att lägsta godtagbara standard ska vara uppfylld krävs att det finns tillgång till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den. 12 kap 18a § Jordabalken innehåller även bestämmelser om att en hyresgäst får ansöka hos hyresnämnden om att förelägga hyresvärden att vidta åtgärd som behövs för att uppnå lägsta godtagbara standard. Detta kallas för upprustningsföreläggande och det är hyresnämnden som utfärdar dessa om de bedömer att hyresgästens påstående om bristande standard uppfyller kraven för att tvinga hyresvärden till upprustning.

I ditt fall rekommenderar jag dig att ta kontakt med hyresvärden och höra dig för om tvättstuga finns i en intilliggande fastighet. Eftersom det i lag sägs att lägsta godtagbara standard är uppfylld om tvättmöjligheter finns inom ett rimligt avstånd kan man inte ställa krav på att tvättstugan ska finnas i samma hus som lägenheten. Det är inte ovanligt att flera hus delar på en gemensam tvättstuga inom ett begränsat område.

Om hyresvärden inte tillhandahåller en tvättstuga i vare sig ditt hus eller ett hus inom rimligt avstånd kan du vända dig till hyresnämnden med en ansökan om upprustningsföreläggande. Om upprustningsföreläggande utfärdas av hyresnämnden kommer din hyresvärd tvingas att anordna tvättmöjligheter inom en viss tid som bestäms av hyresnämnden.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000