Hyresvärdens rätt till tillträde till lägenheten vid förbättringsarbeten

2017-10-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, min fråga är. Hur lång tid innan en planerad i detta fall ventilationsinstallation i en restaurang i hyresfastigheten jag bor i behöver min fastighetsägare meddela mig som hyresgäst. Arbetet kommer att innebära arbeten även inne i min lägenhet. Jag har hund och behöver framförhållning. Min fråga är finns det riktlinjer för detta iom att arbetet ej är akut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om rättigheter och skyldigheter hyresvärd och hyresgäst emellan hittar du i 12 kap. jordabalken (JB), den s.k. hyreslagen.

Utgångspunkten är att hyresgästen har en exklusiv nyttjanderätt till sin lägenhet. Hyresvärden har dock fortfarande viss rätt att få tillträde till lägenheten, bland annat då arbeten eller tillsyn behöver företas.

Enligt 12 kap. 26 § JB har hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utföra nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, alltså sådana arbeten som är av skyndsam karaktär. I andra stycket samma paragraf stadgas också en rätt för hyresvärden att få tillträde till lägenheten för att utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten, om hyresvärden säger till minst en månad i förväg. Med förbättringsarbeten avses både reparationer och standardhöjande åtgärder. Mindre ingripande arbeten får inte utföras under den sista hyresmånaden, om inte hyresgästen lämnar sitt samtycke.

Hyresvärden har alltså en rätt att få tillträde till lägenheten, men när det gäller arbeten av mindre brådskande art är det möjligt för hyresgästen att begära att hyresvärden har viss framförhållning. Paragrafen stadgar också en skyldighet för hyresvärden att se till att hyresgästen inte vållas onödiga olägenheter på grund av förbättringsarbeten, vilket innebär att hyresvärden måste ta viss hänsyn till hyresgästens önskemål om tid för tillträde.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2056)
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?
2021-09-12 Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?
2021-09-09 Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

Alla besvarade frågor (95697)