FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt10/10/2016

Hyresvärdens rätt att byta lås på grund av hyresgästens dröjsmål med hyra

Hej, har en liten fråga ang. en hyresgäst jag har, hon har gång på gång varit sen med hyran om jag nu fått den överhuvudtaget hon skulle enligt henne själv betalat hela skulden tills den siste aug. men inget har kommit. nu har hon även tagit sina hästar och flyttat till hennes kille, och igår var elbolaget och bröt strömmen för den var ej betald på hela året, kvar finns nu bara en massa skit och lite möbler, får jag lov att byta lås i huset så länge tills hon betalat sin skuld till mig innan hon hämtar sina saker?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Förhållanden mellan hyresgäst och hyresvärd regleras i 12 kap. jordabalken (JB) (1970:994) se här. En hyresvärd har rätt att säga upp hyresgäst till avflyttning om hyresgästen inte betalat hyran inom en vecka från förfallodatum, hyresrätten anses då vara förverkad enligt 12 kap. 42 § första stycket 1 p. JB. Det krävs att du delger socialnämnden i kommunen där lägenheten är belägen om uppsägningen och anledningen till denna samt att Du delger hyresgästen att denne får tillbaka hyresrätten om han eller hon betalar hyran på angivet sätt. Hyresgästen får inte skiljas från lägenheten på grund av dröjsmål vid betalning av hyra om hyran betalas inom tre veckor från det att Du delgivit denne enligt föregående mening. Du måste faktiskt ha delgivit Din hyresgäst om vad han eller hon måste göra för att behålla hyresrätten, det kan Du göra genom rekommenderat brev, personligt överlämnande, brev och liknande. Meddelandet ska ha kommit fram till hyresgästen. Enligt 12 kap. 44 § andra stycket JB får avhysning inte meddelas förrän det gått ytterligare två vardagar efter att de tre veckorna passerat.

För att kunna avhysa en hyresgäst krävs handräckning från kronofogdemyndigheten (KFM). Enligt 3 § 1 p. i lagen om betalningsföreläggande och handräckning får en ansökan om vanlig handräckning avse åläggande för en tidigare hyresgäst att flytta från bostadslögenhet när hyresrätten upphört, dvs. avhysning. Avhysningen gäller som uppsägning enligt 12 kap. 8 § JB och kan förenas med betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. I ansökan till KFM ska Du ange grunden för uppsägning och hur Du sagt upp hyresrätten i enlighet med vad som sagts ovan. KFM kommer delge Din hyresgäst och fråga hur denne ställer sig till betalningsföreläggandet och kräva svar inom viss tid, oftast senast två veckor. Om hyresgästen inte svarar kommer KFM verkställa din ansökan, dvs. avhysa hyresgästen och driva in hyresgästens skuld till Dig. Om hyresgästen bestrider ansökan kommer detta att gå till domstol.

Du får alltså, enligt lagen, inte byta lås om inte KFM meddelat beslut om avhysning. Kontakta hyresnämnden eller kronofogdemyndigheten för mer information.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare