Hyresvärden vägrar reparera skador som tidigare hyresgäst orsakat

Vi har bott i vår sekelskiftslägenhet i drygt fyra månader. När vi tittade på lägenheten första gången så hade den befintliga hyresgästen bla delat av ett rum med en vägg, så det blev två rum. Hyresgästen hade också gjort fondvägg i två rum i en avvikande färg, lägenheten går övrigt i vitt. Vidare så har hål som borrats fyllts mycket slarvigt, skruvar sitter kvar i vissa hål. Märken efter den provisoriska väggen som hyresgästen plockade ner till slutbesiktningen finns kvar på vägg och tak. Hyresvärden gjorde en dålig slutbesiktning enligt min mening eftersom hyresvärden inte påtalade felen för den avflyttade hyresgästen. Hyresvärden sa från början att vi skulle få ommålat innan vi flyttade in men ändrade sig sedan, anledningen var att ommålning kostar väldigt mycket. Har nyligen åter tagit upp det med hyresvärden, hyresvärden hänvisar till 20 års-regeln för ommålning som gäller. Vidare så är det stora sotfläckar på väggar eftersom ventilationsluckorna är stängda, hyresvärden säger att sotfläckar har uppkommit för att lägenheten ligger centralt med bilkörning utanför. Hyresvärden säger att om vi vill ha ommålat så kommer hyran att höjas. Enligt min uppfattning så är det hyresvärdens ansvar och skyldighet att kräva dåvarande på ersättning eftersom det är den hyresgästen som har åsamkat felen, dåvarande hyresgäst hade målat i avvikande färg och satt upp skiljevägg utan att informera hyresvärden om detta. Har jag rätt att få detta åtgärdat el. måste jag själva betala?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyresgästs och hyresvärds rättigheter och skyldigheter går att finna i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad "hyreslagen". Du hittar den här.

Till att börja med så stämmer det att den förra hyresgästen har gjort ingrepp i lägenheten som normalt inte är tillåtet, i vart fall inte utan hyresvärdens samtycke. En hyresgäst har som skyldighet att välvårdad lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande (12 kap. 24 § JB). Av 12 kap. 24 a § JB så framgår att det man som hyresgäst har rätt att utföra i lägenheten utan att inhämta samtycke från hyresvärden är målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Om lägenheten till följd av sådan åtgärd dock minskar i bruksvärde så har hyresvärden rätt till ersättning. Det stämmer därmed som du säger att hyresvärden borde ha krävt den gamla hyresgästen på ersättning för att kunna återställa de skador som uppstått till följd av hyresgästens ingrepp i lägenheten.

Hyresvärden har som skyldighet att se till att lägenheten tillhandahålls i godtagbart skick. Det finns egentligen ingen lagstadgad regel vad gäller hur ofta eller sällan som hyresvärden ska tapetsera/måla om, det finns dock en uttalad praxis på att så ska kunna krävas efter max 10-15 år. Om stora skador/slitage har uppstått (och detta inte är på grund av den nuvarande hyresgästens vållande) innan denna tid gått så finns dock möjlighet att kräva att detta åtgärdas även om det inte gått så lång tid sedan den senaste tapetseringen/målningen. Därmed, den s.k. "20-årsregeln" som hyresvärden hänvisar till gäller inte om det finns tydliga skador på lägenheten, regeln är endast en s.k. tumregel för när reparationer som senast behöver göras. Om hyresvärden vägrar reparera skadorna kan du vända dig till hyresnämnden för att uppmana hyresvärden att utföra reparationerna genom s.k. åtgärdsföreläggande.

Vad gäller hyran så är det möjligt att den kan komma att höjas till följd av förbättringsarbeten som hyresvärden gör på lägenheten, men det beror på om hyran är lägre nu på grund av att den just har lägre standard. Hyran ska vara skälig och motsvara bruksvärdet för liknande lägenheter (12 kap. 55 § JB). Vid fall då hyresgäst och hyresvärd inte kan komma överens om hyran så kan tvisten lösas av hyresnämnden (12 kap. 54 § JB).

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, du är naturligtvis alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline!

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000