Hyresvärdars höga inkomstkrav

2019-06-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, det är vanligt att hyresvärden, i alla fall i Stockholm, begär att man måste sälja sitt hus för att bli godkänd som hyresgäst hos dem. I vårt fall köpte vi ett fritidshus för 15 år sedan, som vi sedan dess bott permanent i. Vi har renoverat och byggt ut huset. Nu känner vi att vi vill flytta tillbaka till Stockholm igen, men gärna behålla huset, just som fritidshus. Har hyresvärden rätt att begära försäljning av detta? Vilka lagar är tillämpbara?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kapitlet Jordabalken (1970:994) och regler om avtal och oskäliga avtalsvillkor finns i Avtalslagen (1915:218).

Hyresvärdar har rätt att ha höga inkomstkrav, men det bör framgå tydligt i kontraktet hur stort inkomstkravet är och vad som krävs för denna säkerhet. Kraven kan se väldigt olika ut beroende på vilket hyresbolag man väljer.

Ofta kräver hyresvärden att säkerhet kan ställas för ett belopp om tre gånger den årliga hyran. Andra har krav på att hyran inte får överstiga 30 % av nettoinkomsten eller max utgöra 30 % av bruttoinkomsten.

Så länge ni kan ställa en säkerhet på annat sätt för summan i fråga, bör krav på försäljning av huset inte vara aktuellt. Uppfyller ni däremot inget av de ovan nämnda kraven kanske det enda sättet för er att hyra bostad från ett sådant bolag, är just att ställa huset som säkerhet/pant (12 kapitlet 28 a § Jordabalken).

I din fråga framgår inga närmare summor, men jag har svårt att se att ett sådant avtalsvillkor skulle vara diskriminerande - så länge beloppen i fråga inte är mycket större än de ovan nämnda. Ett villkor om för högt inkomstkrav kan emellertid åsidosättas inom ramen för en villkorsprövning (12 kapitlet 55 § Jordabalken). Oskäliga avtalsvillkor kan även jämkas (36 § Avtalslagen).

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81799)