Hyresvärd sätter inte upp hyresgästens namn på brevlådan

Hej!

Min flickvän bor i en studentlägenhet och hon har bott där i snart 4 månader. Hon har fortfarande inte fått någon lapp till sin brevlåda och när hon satte dit en egen fick hon mail av hyresvärden att det inte var tillåtet och när hon då bad dem göra en till henne började de fråga om de kunde få komma in i hennes lägenhet av någon anledning. Jag tycker detta låter som skrämseltaktik för vad ska de in i hennes lägenhet och göra för att skriva en lapp åt henne? Hon har inte kunnat få post i sin brevlåda nu i snart 4 månader pga. detta. Hon har åter kontaktat dem om detta men om hon inte får någon hjälp, är det då möjligt att göra någon form av anmälan till t.ex. hyresnämnden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Hyresvärden har brustit i sin underhållsskyldighet

En hyresvärd har inom ramen för sin underhållsskyldighet ett ansvar för att lägenheten ska vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 § jordabalken och 12 kap. 15 § jordabalken). Till det hör att hyresvärden ska se till att hyresgästens namn står på dennes brevlåda/postfack eftersom hyresgästen inte kan ta emot post annars.

Jag har svårt att förstå varför hyresvärden skulle behöva gå in i lägenheten för att byta namn på brevlådan. Om hyresvärden av något godtagbart skäl måste komma in i lägenheten för att byta ut namnet, har hyresvärden förstås inte gjort något fel. Jag är inte säker på vad det är för typ av brevlåda du beskriver, men möjligtvis kan det finnas brevinkast där namnet bara går att byta från insidan av dörren. I annat fall finns det inget godtabgart skäl för att hyresvärden skulle behöva gå in i lägenheten för att byta ut en lapp.

Eftersom fyra månader har passerat och din flickvän fortfarande inte har fått sitt namn på brevlådan, och hyresvärden verkar sakna godtagbara skäl till det, har hyresvärden brustit i sin underhållsskyldighet.


Det går att vända sig till hyresnämnden

Eftersom hyresvärden inte åtgärdar bristen i din flickväns lägenhet, bör hon vända sig till hyresnämnden och ansöka om att hyresnämnden ska förelägga hyresvärden att avhjälpa bristen. Hyresnämnden kan då ange en viss tid för när hyresvärden ska ha avhjälpt bristen och om hyresvärden inte följer föreläggandet, riskerar hyresvärden att få betala vite.

Har din flickvän lidit någon skada på grund av hyresvärdens agerande, kan hon stämma hyresvärden och göra anspråk på skadestånd. En stämningsansökan ska då lämnas in till tingsrätten och det leder till en mer komplicerad process.

Om hyresvärden agerar hotfullt bör en polisanmälan göras.


Sammanfattning

Det är hyresvärdens ansvar att se till att din flickvän får sitt namn på brevlådan. Eftersom hyresvärden inte verkar ha något godtagbart skäl till att inte ha rättat till bristen, har hyresvärden inte fullgjort sina skyldigheter. Din flickvän bör därför vända sig till hyresnämnden.


Hoppas detta var svar på din fråga. Har du flera frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”