Hyresvärd och hyresgäst - sambor?

FRÅGA
Hej!Om man hyr ut en avskild del av sitt hus och skriver hyreskontrakt för den som är inneboende, verkar det se ut som att man är sambos för den som tex söker upp personen på nätet. Hyresgästen har folkbokfört sig på adressen, och det är väl rimligt, men husets ägare vill inte att de ska uppfattas som sambos, då de inte alls lever tillsammans på det viset. Hur löser man det? Finns det någon risk att den inneboende kan ange huset som "säkerhet" för att tex låna pengar hos olika låneföretag?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Definitionen av sambor hittar du i sambolagen.

Sambor är i lagens mening två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen). Det innebär att även om hyresvärden och hyresgästen bor i samma byggnad kommer de inte att ses som sambor, såvida de inte är i ett parförhållande. Med parförhållande menas att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande där det normalt ingår ett sexuellt samliv.

Om hyresvärden eller hyresgästen inte vill att namn och adress ska visas på nätet skulle jag rekommendera att kontakta hemsidan som tillhandahåller informationen. Du kan begära att de tar bort personuppgifterna från att visas vid en sökning.

Ett lån med säkerhet innebär att den som lånar ut pengar får rätt att ta något som låntagaren äger om hen inte kan betala lånet. Eftersom den inneboende hyresgästen endast hyr och inte äger huset, kan hen inte heller ställa huset som säkerhet för ett lån.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?