Hyresvärd har gått in i hyresgästs lägenhet två gånger utan samtycke

2019-07-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Min hyresvärd har vid två tillfälle gått in i min lägenhet utan att jag godkänt detta.En av tillfällen var jag inte hemma Andra tillfället låg jag sjuk och öppnade inte dörren när det ringde på. dörren.Helt plötsligt står värden utanför mitt sovrumFår en hyresvärd göra så här?Ska jag anmäla honom för hemfridsbrott?Mvh Agneta
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


En hyresvärd behöver oftast hyresgästens samtycke för att få gå in i lägenheten

En hyresvärd behöver i de flesta situationer hyresgästens samtycke för att få gå in i hyresgästens lägenhet.

Brådskande situationer

Undantaget från detta är om hyresvärden behöver ta sig in i lägenheten för att avhjälpa brådskande situationer, som exempelvis en brand eller vattenläcka, eller om det rör sig om nödvändig tillsyn eller förbättringsarbeten (främst reparationer) som inte kan skjutas upp. I sådana fall får hyresvärden ta sig in genast utan att invänta hyresgästens samtycke (12 kap. 26 § första stycket jordabalken).

Mindre brådskande situationer

En hyresvärd kan även ha rätt att gå in i lägenheten för att utföra förbättringsarbeten som inte är lika brådskande. För detta krävs dock att hyresvärden har meddelat detta minst en månad i förväg (12 kap. 26 § andra stycket jordabalken).

Reglerna om hyresgästens samtycke gäller även om hyresvärden har en reservnyckel till lägenheten. Hyresvärden behöver fortfarande hyresgästens samtycke, såvida det inte rör sig om en akut situation.

Det kan vara värt att påpeka att dessa regler är tvingande till hyresgästens förmån. Det går alltså inte att genom hyresavtalet föreskriva att hyresvärden skulle ha tillåtelse att i andra fall än de som anges i lagen få gå in i lägenheten.


Hyresvärden kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott

Om ingen av situationerna ovan föreligger, har hyresvärden inte haft tillåtelse att gå in i din lägenhet och det kan då röra sig om ett brott. Den som olovligen tar sig in där annan har sin bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott och kan dömas till böter (4 kap. 6 § brottsbalken). Det gäller också hyresvärdar som utan tillåtelse tar sig in i en hyresgästs lägenhet, även om hyresvärden har nyckel.

En hyresgäst måste kunna lita på att hyresvärden inte springer in och ut ur lägenheten hursomhelst. Att hyresvärden har gjort det två gånger är därför oroande. Det är också ett märkligt beteende av hyresvärden att gå in utan att försöka kontakta dig på annat sätt, t.ex. via telefon.

Om det inte var någon brådskande situation eller, om hyresvärden inte hade meddelat i god tid innan, när denne gick in, är det en bra idé påtala detta för hyresvärden och/eller göra en polisanmälan.


Sammanfattning

Hyresvärden får bara gå in i din lägenhet utan ditt samtycke om det är en brådskande eller akut situation eller om det rör sig om förbättringsarbeten där hyresvärden har meddelat det minst en månad i förväg. I annat fall har hyresvärden olovligen gått in i din lägenhet och gjort sig skyldig till hemfridsbrott.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81823)