Hyresreducering?

2019-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej Jag har drabbats av ev vattenskada i min hyresrätt som har drabbats av en granne nu kan jag inte använda 1 sovrum och hallen vad är det för regler som gäller angående hyresredudering? Måste jag betala och sen få det retroaktivt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Jag tolkar frågan som att du i din hyresrätt drabbats av en vattenskada (som orsakats av en granne) och därför inte kan använda ett sovrum och hallen.

Om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, har hyresgästen rätt att vidta någon av följande åtgärder (12 kap 11 och 16 § JB):

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda problemet.

2. Kan bristen inte avhjälpas eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse åtgärda problemet, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får endast ske om bristen är av stor betydelse.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en viss nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på dennes försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

I ditt fall

Hyresgästen har som utgångspunkt inte rätt till hyresreducering för den tid som hyresgästen betalat utan protest och utan att ha påpekat bristen. Jag rekommenderar därför att du pratar med din hyresvärd och påtalar de aktuella bristerna (att du till följd av vattenskadan inte kan använda ett sovrum och hallen) samt förklarar att du begär en nedsättning av hyran på grund av dessa. Ni kan sedan komma överens om hur ni ska göra med betalningen, dvs om du ska betala först och sedan få tillbaka en del av hyresbeloppet eller ifall du direkt får en hyresnedsättning. Jag föreslår att du ber om en direkt hyresnedsättning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81881)