Hyresrätts förverkande - sexuell tjänst (följdfråga)

2015-03-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag ställde en fråga (http://lawline.se/answers/hyresratts-forverkande-sexuell-tjanst)Det jag undrar är om dom FÅR säga upp avtalet vid misstanke? Eller om någon skickar anonymt brev? Eller om någon granne misstänker sexförsäljning i lägenhet. Dvs utan bevis. FÅR dom göra det? Om dom misstänker. Eller måste det finnas bevis alternativt att polisen utrett det?
SVAR

Hej och tack för din följdfråga!

För att hyresvärd ska kunna säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid enligt Jordabalk (1970:994) 12:42 första stycket, punkt 9 så krävs bevis för prostitutionsverksamheten. Han eller hon kan inte säga upp avtalet enbart p.g.a. misstanke om att det försiggår prostitutionsverksamhet i lägenheten.

Även om hyresvärden inte har någon skyldighet att utreda saken så finns det inget som hindrar honom eller henne från att genomföra en egen undersökning för att bevisa förekomsten av prostitutionsverksamhet. Hyresvärden kan också vid misstanke göra en polisanmälan i syfte att polisens utredning ska generera bevisning i saken som kan ge hyresvärden möjlighet att säga upp hyresavtalet. Grannars vittnesmål kan i båda fallen få betydelse för bevisningen. Jag hoppas att detta svar har förtydligat det tidigare svaret.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1987)
2021-06-23 Betala hyra där man är folkbokförd
2021-06-22 Ohyra i hyresrätt
2021-06-22 Vart vända sig vid tvist med hyresvärd?
2021-06-22 För varmt i en hyreslägenhet

Alla besvarade frågor (93333)