Hyresrätts förverkande - sexuell tjänst

Hej! Jag undrar vad som krävs för att bli vräkt för sexförsäljning i lägenhet.

Kan en hyresvärd vräka en/säga upp kontraktet vid misstanke? Eller krävs det bevis? Om en annan hyresgäst kontaktar hyresvärden och säger att hon/han misstänker att jag säljer sex, kan hyresvärden vräka mig då? Kan dom vräka en vid misstanke? Eller om polisen misstänker utan bevis?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om en hyresvärd som har upplåtit en lägenhet för annat ändamål än prostitutionsverksamhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för prostitution så har denne en skyldighet att göra vad som skäligen kan begäras för att upplåtelsen ska upphöra. Om han uppsåtligen underlåter att göra detta och prostitutionsverksamheten fortsätter så kan hyresvärden dömas till ansvar för koppleri. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 6:12 andra stycket. Hyresvärdens handlingsskyldighet avser primärt att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid enligt Jordabalk (1970:994) 12:42 första stycket, punkt 9. Om det behövs kan hyresvärden också begära handräckning för att få hyresgästen att avflytta i samband med hyresavtalets uppsägning. Att göra en anmälan hos polis- eller åklagarmyndighet anses dock inte omfattas av hyresvärdens handlingsskyldighet.

Om prostitutionsverksamheten inte kan styrkas med bevis så ställs inga krav på att hyresvärden ska agera. Hyresvärden har inte heller någon skyldighet att företa en egen utredning för att bevisa att lägenheten används för sådan verksamhet. Däremot kan han vid misstanke välja att göra en polisanmälan i syfte att polisen utreder saken. Om därefter polisens utredning styrker förekomsten av prostitutionsverksamhet i lägenheten så har hyresvärden en förverkandegrund och kan säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid i enlighet med nämnda Jordabalk 12:42 första stycket, punkt 9.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000