Hyresrätt vid separation mellan sambor

2020-05-23 i Sambo
FRÅGA
Hej.Jag och min sambo funderar på seperation.Vi bor i en hyresrätt, som vi tillsammans skaffade, vi båda står på kontraktet. Min sambo har 2 barn från 2 tidigare förrhållanden, varav hon har egen vårdnad om 1 av barnen och vi har 2 gemensamma barn, så totalt 4, varav vi har delad vårdnad om 2, hon egen om 1 och delad med sitt ex om 1. Jag är pappaledig på heltid och hon arbetar deltid, jag har en tillsvidare anställning bakom. Tanken är att jag ska vara ledig året ut, min fråga är vem hyreslägenheten tillfaller, vid en seperation.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör vem som kommer få rätt till hyresrätten efter ett uppbrott mellan dig och din sambo. Saken regleras i sambolagen (SamboL).

När blir hyresrätten samboegendom?

När sambor separerar blir det en sambodelning om någon av parterna begär det enligt Sambolagen 8 §, se här. I sambodelningen är huvudregeln att samboegendomen ska delas lika mellan parterna om man inte tillsammans kommer överens om annat. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta ska ha förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen, se här. Detta innebär att egendom som införskaffats före samborelationen som utgångspunkt inte kommer att ingå i bodelningen. När det gäller hyresrätter blir hyresrätten en sambogegendom först när:

- Båda står på kontraktet, eller

- Om ni skaffade hyresrätten för att bo där tillsammans (sambolagen 3§ och 5§).

Du skriver i din fråga att ni båda står på kontraktet samt att ni köpt hyresrätten för att bo där tillsammans. Hyresrätten är därmed att anse som samboegendom.

Vem har rätt till hyresrätten?

När det är fastställt att hyresrätten utgör samboegendom blir frågan vem som har störst behov av den. Enligt 16 § SamboL ska det göras en helhetsbedömning om vem som har störst behov av bostaden. Faktorer som spelar in för helhetsbedömningen är:

- Om någon av er har barn och barnet huvudsakligen kommer att bo hos en av er

- Ålder och hälsa kan påverka

- Hur lägenheten ligger i förhållande till er arbetsplats

- Den ekonomiska situationen

- Möjligheter till att hitta ett nytt boende

När det finns gemensamma barn med i bilden och barnen huvudsakligen kommer att bo med en av samborna kan denna sambo anses vara i störst behov av lägenheten, eftersom barnet helst inte ska tvingas flytta. Men det tas även hänsyn till andra aspekter som sambornas ekonomi och hur lätt de har att få en annan lägenhet. Det definitiva svaret på din fråga om du får behålla hyresrätten eller inte beror på den behovsbedömning som får göras, och jag saknar tyvärr underlag för att göra en fullständig helhetsbedömning av den saken.
Carolina Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (507)
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?
2021-12-05 Kan gåvor som min sambo gav mig innan hans frånfälle återvinnas av hans barn?
2021-12-03 Kommer jag ärva min sambos skulder?
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?

Alla besvarade frågor (97711)