Hyresrätt sambo

Hej, jag har ett förstahandskontrakt idag och står även högt upp på kölistan på bostadsförmedlingen. Jag och min partner planerar att flytta ihop snart, antingen i min nuvarande lägenhet eller i en större som jag förhoppningsvis snart får. Min blivande sambo har ett barn sedan tidigare och vi har inga gemensamma barn. Vad händer om vi senare separerar? Har min partner företräde till lägenheten trots att jag ursprungligen haft förstahandskontraktet? Kan jag tvinas flytta och bli bostadslös pga att hon har barn? Kan man i samråd med varandra gardera sig mot en sådan situation? Kan man redan innan man flyttar ihop skriva ett bindande avtal att lägenheten vid en eventuell separation skall tex bytas mot två mindre? Riskerar jag i värsta fall blir utan lägenhet?

Lawline svarar

Hej! Och välkommen till Lawline.

Sambo definieras i sambolagen (1§1 st) som "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Har bostaden skaffats för att användas som gemensam bostad kommer den ingå i en bodelning, om någon av er så begär en bodelning, 8§ sambolag. Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohag (3§ sambolag). Gemensamt bohag är inre lösöre (möbler med mera), och inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål eller uteslutande används utav ena sambon (6, 7§§ sambolag). En hyresrätt ska ingå i en bodelning om bostadens syfte är att utgöra ert gemensamma hem, (5 § punkt 3 sambolag).

Jag kommer redogöra för två alternativ, där du antingen hyrt en lägenhet med syfte att du och din partner gemensamt och stadigvarande ska bo där tillsammans, och ett där du inte gjort det;

Om hyreslägenheten hyrts av dig utan planen/syftet att bo där tillsammans med din partner kommer den inte utgöra samboegendom, och därmed har din partner ingen rätt till lägenheten vid ett eventuellt uppbrott. Exempelvis att du inte hade träffat din partner när du började hyra lägenheten.

Det finns dock en tvingande regel i sambolagen (som inte går att avtala bort) som gör att ena sambon kan framställa krav om att ha bättre rätt till att överta hyreslägenheten (även om lägenheten inte utgör samboegendom). Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav, och ska tolkas restriktivt. Regeln ska användas i undantagsfall och i nuläget finns det inget i din berättelse som skulle tyda på att synnerliga skäl föreligger (22§ sambolag).

Om hyreslägenheten istället hyrts av dig med planen/syftet att ni ska bo där tillsammans utgör den samboegendom, och kommer då ingå i en begärd bodelning (3§ sambolag). Den person av er två som har bäst användning för den gemensamma lägenheten får då rätt till den vid en bodelning (förutsatt att det är skäligt gentemot den andre) (16§ Sambolag). Barn kan vara ett starkt argument för vem som har större behov av lägenheten. För att undvika att en bodelning ska ske kan ni skriva ett samboavtal (9§ sambolag). Då avtalar ni om att vissa eller alla delar av sambolagen ska bortses ifrån, exempelvis att bodelning inte ska när samboförhållandet tar slut, eller att hyresrätten inte ska ingå. Samboavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda två (9§2 st sambolag).

Sammanfattningsvis; Om du hyrt hyreslägenheten utan syfte att flytta ihop i den med din partner ingår den inte i samboegendomen (det som personen redan hade med sig in i förhållandet ingår alltså inte). Har du istället hyrt den med syfte att ni gemensamt och stadigvarande ska bo där tillsammans utgör den samboegendom, och din sambo kan då få rätt till den vid en eventuell bodelning. Skaffar du nu en större lägenhet (även om det är med dina köpoäng) för att gemensamt bo där med din partner utgör den samboegendom. För att förhindra detta kan ett samboavtal skrivas.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Annars tveka inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”