Hyresrätt i samboförhållande

FRÅGA
Min dotter och mitt barnbarn har haft en lägenhet i 8 år. Hon står ensam i hyreskontraktet. I 10 månader har hon haft ett samboförhållande med en man. Nu säger han att han har samma rätt till lägenheten,och att hon inte kan slänga ut honom. Hon har avslutat förhållandet, men han kan inte flytta för att han är skuldsatt och inte får skriva på hyreskontrakt. Kan hon be honom flytta på en gång, heller har han rätt rent juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett samboförhållande kan bland annat upphöra genom att samborna flyttar isär, Sambolagen 2 §. När ett samboförhållande upphör skall en bodelning mellan samborna göras, om någon av samborna begär det, och bodelningen omfatta endast sådan egendom som utgör så kallad samboegendom, Sambolagen 8 §. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som de förvärvat för gemensam användning, Sambolagen 3 §. Den egendom som inte utgör samboegendom faller alltså utanför bodelningen.

Vem av samborna som har rätt till lägenheten när samboförhållandet upphör beror på om lägenheten utgör samboegendom. Eftersom din dotter har haft lägenheten i 8 år och därmed hade lägenheten innan hon inledde samboförhållandet med mannen så har lägenheten inte förvärvats tillsammans för gemensam användning och utgör därför inte samboegendom, Sambolagen 5 § 1 st. Din dotter har alltså rätt till lägenheten, oavsett om någon av samborna begär bodelning eller inte, och mannen har inte rätt att bo kvar i lägenheten mot hennes vilja.

Trots att lägenheten inte utgör samboegendom skulle mannen i vissa fall kunna göra anspråk på lägenheten enligt Sambolagen 22 §. Mannen skulle då kunna ha rätt att överta hyresrätten om han bäst behöver den och om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses som skäligt. Om din dotter och hennes sambo inte har eller har haft gemensamma barn krävs det även synnerliga skäl för att mannen skall kunna överta lägenheten. Eftersom jag inte är insatt i din dotters och hennes sambos situation kan jag inte uttala mig om huruvida sådana omständigheter föreligger. Dock är kravet på synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav och att det krävs mycket starka skäl för ett övertagande i det fall samborna inte har gemensamma barn.

En ansökan om bodelning är ett sätt att utåt visa på att samboförhållandet har avslutats och kommer inte påverka rätten till lägenheten. Det kan annars vara svårt att visa på att samboförhållandet upphört om samborna fortfarande bor ihop. De sätt på vilket ett samboförhållande kan upphöra framkommer som sagt i Sambolagen 2 §.

Din dotter kan alltså be mannen att flytta direkt. Om han vägrar att flytta så kan hon vända sig till Kronofogdemyndigheten och genom en ansökan få mannen avhyst från lägenheten, mer om avhysning kan du läsa här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2758)
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?

Alla besvarade frågor (85319)