Hyresrätt i samboförhållande

Hej. Jag och min sambo ska separera. Vi bor i en hyresrätt som vi flyttade in i samtidigt. Vi har två gemensamma barn. Jag har en son som är 15 år från ett tidigare förhållande som bor hos mig på heltid (varannan helg hos sin far). Jag och min sambo tjänar ungefär lika mycket. Har det faktum att jag har ett barn till som bor hemma och går i skolan i närområdet någon betydelse för vem hyresrätten kommer att tillfalla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid upplösning av ett samboförhållande gäller Sambolagens regler. När ett samboförhållande upphör har vardera parten rätt att begära bodelning, Sambolagen 8 § 1 st. Om en av parterna begär bodelning är den andra parten skyldig att medverka.

I det fallet någon av er begär bodelning måste det först avgöras huruvida hyresrätten skall ingå i denna. Den egendom som ingår i en bodelning mellan sambor är nämligen inte lika omfattande som bodelning vid äktenskapsskillnad. Bodelning mellan sambor skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, Sambolagen 8 § 1 st. Det som skall ingå i bodelningen är den så kallade samboegendomen, vilket enbart utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam (permanent) användning, Sambolagen 3 §.

För att hyresrätten således skall tas med i en eventuell bodelning så krävs det att varken du eller din sambo har bott där innan samboförhållandet inleddes samt att ni förvärvade hyresrätten gemensamt i syfte att bo och använda den tillsammans. Är dessa förutsättningar uppfyllda utgör hyresrätten samboegendom, Sambolagen och 5 § 2 p. Själva bodelningen går sedan i korthet till på så sätt att storleken på vardera sambons andel först bestäms för att sedan genom lottläggning fördela egendomen mellan samborna, Sambolagen 16 §. Det är vid lottläggningen som bedömningen sker av vilken part som bäst behöver egendomen. Den part som anses behöva hyresrätten bäst kan alltså tilldelas och få rätt att överta denna, trots att den andra parten innehar hyreskontraktet. Det har således ingen betydelse för saken vem parterna som står på hyreskontraktet eller betalar hyran. Det som tilldelas en part vi lottläggning avräknas på den andra partens lott så att parterna i slutändan skall ha fått lika mycket.

Om således du eller din sambo begär bodelning kommer hyresrätten troligen att ingå i denna och vid den senare lottläggningen har du möjlighet att överta hyresrätten om du bedöms ha störst behov utav den. Vad som är avgörande vid denna bedömning är inte helt självklart, de riktlinjer som finns är att ett övertag av egendom som i fallet ovan enbart får ske om det kan anses som skäligt. Det som kan spela in i bedömningen är vilka möjligheter respektive part har till alternativt boende. Om de gemensamma barnen skall bo lika mycket hos båda parter kan ett ytterligare barn från ett tidigare äktenskap väga in. Det är dock svårt för mig att bedöma hur starkt detta skulle väga i en bedömning och huruvida detta skulle vara avgörande för beslutet eller inte.

Vill ni att samboegendomen skall fördelas på ett annat sätt än vad sambolagen ger så kan ni upprätta ett samboavtal innan samboförhållandet upplöses, ett så kallat föravtal, Sambolagen 10 §.

Om du och din sambo inte skulle komma överens vid en bodelning kan ni förordna en bodelningsförrättare, Sambolagen 26 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Kristina SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning