Hyresrätt: Ansvar för mögel

2016-11-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi har en lokal där det i ett av rummen (kylrummet) finns spår av svartmögel. När vi tagit upp detta med hyresvärd säger han att vi själva ska installera ventilation till det rummet. Är det vårt ansvar att hand fastighet som vi hyr är i det skicket? Och är det upp till oss att stå för kostnaderna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid hyresrätt till lokal gäller den s.k. hyreslagen i jordabalkens 12 kap. Enligt lagen gäller att både hyresvärden och hyresgästen har viss skyldighet när det kommer till underhåll av lokalen. Hyresgästen har ett ansvar att vårda lägenheten under hyrestiden och ansvarar för skador som uppkommer på grund av dennes vållande eller vårdslöshet eller försummelse av någon annan som hyresgästen inrymmer i lokalen (24 § 12 kap. JB). Skulle det därmed vara så att det är ni som på något sätt genom er verksamhet har framkallat möglet så skulle ni vara ansvariga för att åtgärda det. Så kan det vara om det är genom er användning av lokalen som möglet kunnat rota sig (t.ex. på grund av bristfällig städning) eller om verksamheten som sådan ger ökad risk för mögel. I övrigt ansvarar hyresvärden för det som inte uppstått till följd av hyresgästens bruk och vållande, så kan vara fallet om möglet uppstått pga brister i lokalens utformning. Om möglet fanns där när ni flyttade in i lokalen bör ansvaret komma på hyresvärden. Detta kan dock frångås genom avtal, så var noga med att kontrollera ert hyresavtal.

Svaret beror därmed på vad som är orsaken till möglet, men hyresgästen har en rätt långtgående underhållsplikt för lokalen så det är inte helt omöjligt att ansvaret ligger på er som hyresgäst.

Hoppas ni fick svar på er fråga, om inte är ni välkomna tillbaka med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?