Hyresnedsättning vid skadat badrum

2016-07-30 i Hyresrätt
FRÅGA
En fuktskada uppstod i badrummet. detta skulle åtgärdas ganska fort, men pga snålhet fick man göra om o riva ut hela badrummet, detta har nu pågått i 5 veckor och jag betalar fortfarande full hyra. är det rimligt, jag har varit utan dusch i 5 veckor o utan toalett i en vecka och det är ännu inte klart.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor som rör hyresrätter regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Genom 12:11 p 3 JB tillsammans med 12:16 JB framgår det att om lägenheten skadas under hyrestiden eller om andra hinder/men uppstår i nyttjanderätten (rätten att använda lägenheten), utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, så har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran. Graden av nedsättning beror på bristens karaktär och omfattning. Rekommendationer för hur stor nedsättningen ska vara brukar anges i procent. När ett badrum är helt obrukbart, dvs då inte toaletten heller kan användas, anses ca 40 % vara en skälig nedsättning av hyras för den tid då badrummet inte kunnat använts. Om en separat toa finns anses ca 15 % vara skäligt. Detta är dock riktlinjer och avvikelser kan vara rimliga i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis kan man dock konstatera att du inte ska betala full hyra om skadan eller hindret inte beror på dig som hyresgäst.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1846)
2021-01-22 När anses jag ha behov av mitt lägenhet?
2021-01-21 Kan en hyresvärd begränsa middagsgäster att vistas i de gemensamma utrymmena?
2021-01-21 Uthyrning i andra hand på grund av studier på annan ort
2021-01-19 Kan jag få hyresnedsättning för buller i samband med renovering?

Alla besvarade frågor (88326)