Hyresnedsättning och skadestånd vid ohyra

Bor i hyresrätt och har fått problem med mjölbaggar. Har förstått att jag har rätt till skälig nedsättning av hyran och att jag till och med har möjlighet att kräva skadestånd om hyresvärden inte lyckas visa att ohyran inte beror på dennes misskötsamhet. Min hyresvärd hänvisar dock till "Hyreslagen - en kommentar" från Nordstedt Juridik, 2004 där det enligt honom står "Skulle hyresgästen själv vara ansvarig för att ohyra förekommer kan han ej åberopa någon av angivna rättigheter", och hävdar att de tar sitt ansvar genom avtal med Anitcimex. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Hyresgästens rättigheter vid skada eller brist i lägenheten framgår bland annat av 11 § hyreslagen (12 kap. jordabalken). 11 § gäller också om ohyra förekommer i lägenheten till men för hyresgästen, 17 §. För att 11 § ska bli tillämplig måste hyresgästen lida men; det innebär att ohyran ska inverka negativt på möjligheten att nyttja lägenheten. Hyresgästen har då enligt 11 § 3 p. rätt till skälig hyresnedsättning under den tid lägenheten är i bristfälligt skick. Rätten till skadestånd framgår av 11 § 4 p. och det stämmer att hyresvärden ska visa att bristen inte beror på hans eller hennes försummelse för att inte bli skadeståndsskyldig. För att erhålla skadestånd måste hyresgästen lida skada, d.v.s. det måste finnas en skada. Så är fallet om exempelvis möbler till följd av ohyran blivit skadade. Dock saknar hyresgästen rätt till hyresnedsättning och skadestånd om denne själv ansvarar för att ohyra förekommer i lägenheten. Men, även om hyresgästen är ansvarig för att ohyra finns i lägenheten så är hyresvärden skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyran, 17 § 2 st. Om hyresgästen är utan ansvar för ohyran har hyresgästen rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som uppkommer i samband med åtgärder som vidtas för att utrota ohyran. 

Jag har svårt att avgöra exakt vad du menar med att hyresvärden hävdar att de tar sitt ansvar genom avtal med Anticimex. Men, vill ändå framhålla att hyreslagen, med få undantag, är en skyddslagstiftning och att det inte finns möjlighet att ”friskriva” sig från ansvar genom att hänvisa till ett dylikt avtal. En annan sak, helt lagenlig, är att hyresvärden anlitar ett utomstående företag för att vidta saneringsåtgärder.

Min rekommendation är att du tar kontakt med hyresnämnden som kan hjälpa dig med allmän information om hyreslagstiftningen.

Hyreslagen hittar du här: https://lagen.nu/1970:994


Med vänlig hälsning,

Arnela HadzisakovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000