Hyreslagen 12 kapitlet JB - Upprustningsföreläggande

2016-09-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo hyr ett hus med egen brunn. Vattnet har strulat från och till sedan inflytt. Nu har brunnen provtryckts och rengjorts i hopp om bättre vattenflöde. Men, vi har nu obrukbart vatten, dvs det är helt brunt. Kommer förmodligen vara så i ett par dagar enligt hantverkarna men efter lite egen research så kan detta fortsätta längre tid än så... Vi är nu inne på tredje dagen med obrukbart vatten. Min fråga är då eftersom vi inte har ngt vatten borde vi inte få ett avdrag på hyran? Och isåfall hur mkt? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

12 kapitlet i jordabalken (JB) avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Enligt 1 § 5 st. JB är förbehåll som strider mot en bestämmelse i kapitlet utan verkan mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe, om inte annat anges (här). Det betyder att hyresvärden inte kan avtala om mindre förmånligare regler än vad som framgår av lagen.

Av 12 kaptilet 18a§ framgår att om en bostadslägenhet, som hyrs ut av fastighetsägaren till en hyresgäst för annat än fritidsändamål och som inte utgör del av hyresvärdens egen bostad, inte har lägsta godtagbara standard får hyresnämnden på hyresgästens ansökan förelägga hyresvärden att vidta åtgärd som behövs för att lägenheten skall uppnå sådan standard, såkallad upprustningsföreläggande (här).

För att lägenheten skall uppnå lägsta godtagbara standarden krävs det att den är försedd med anordning inom lägenheten för:

1. kontinuerlig uppvärmning,
2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien,
3. avlopp för spillvatten,
4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch,
5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning,
6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor.

Medan bristerna åtgärdas har du enligt 21 § i samma kapitel möjlighet att deponera en del av hyran till Länsstyrelsen. Kontakta hyresnämnden och hänvisa till dessa gällande bestämmelser i hyreslagen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen.

Lycka till!

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?