Hyreslagen

2016-06-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Min flickväns hyresvärd renoverar hennes lägenhet (stambyte och diverse andra arbeten). Badrummet är utrivet, vattnet är avstängt och dusch och toa finns på gården och vatten och avlopp i slangar ute i trapphuset. Arbetena bullrar och dammar så att alla dörrar är täckta av plast. Projektet beräknades ta 6 veckor. Nu har 8 veckor gått. Hyresvärden menar att det går att bo i lägenheten och ger en fri månadshyra i ersättning. Vi anser att det i praktiken absolut inte går att bo där och min flickvän har fått ordna alternativt boende. Är det lagligt att ta ut full hyra för tid då omfattande arbeten pågår?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyra regleras i 12 kapitlet i jordabalken (JB) (här) och brukar kallas för "hyreslagen". Enligt 11 § har hyresgästen rätt till skälig ersättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. Med uttrycken "skada" och "brist" som nämns i paragrafen avses att lägenheten inte stämmer överens med vad hyresgästen har att fordra enligt 9 §. Där stadgas att hyresvärden ska tillhandahålla lägenheten i sådant skick att lägenheten enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Din flickvän har självklart rätt till ersättning för att hon inte kan använda sin lägenhet, vilket hyresvärden gått med på till viss del. Det tvisitiga är istället frågan om vad som är en skälig nedsättning av hyran.

Om det föreligger rätt till ersättning beräknas ersättningens storlek i första hand på hur lång tid och i vilken omfattning som lägenheten inte kunnat användas. Det som borde vara skäligt i detta fall är möjligtvis en reducering av ännu en månadshyra.

Det kan ibland finnas bestämmelser i hyresavtalet som stadgar att hyresgästen inte har rätt till ersättning vid vanligt underhåll, såsom tapetsering eller målning. I detta fall rör det sig om en större renovering och då gäller inte bestämmelserna i hyresavtalet.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Lycka till!
Kontakta hyresgästföreningen för mer vägledning ifråga på 0771-443 443

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1745)
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?

Alla besvarade frågor (84350)