Hyreshöjningar

2021-04-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad kan man göra åt att värden har allt mer höjt hyran? Jag är hyresgäst som har bott i lägenheten sedan 2008 (första hand kontrakt) har haft två värdar, då nu varande som sedan 2015 har inget gjort något varken i lägenheten ute på gården eller något annat som förbättrar trivseln, de bommade igen grovsopsrum, tagit bort buskar och staket grävt ut både rabatter och sandlåda som är nu en grop som växer igen med ogräs,vi har inga blommande rabatter, och själv är min lägenheten i de skick som jag flyttade in i, och ändå får vi höjda hyror, vad kan man göra åt detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyrans storlek

12 kap. jordabalken innehåller bestämmelser om hyra. Hyrans storlek ska vara bruksvärdet (12 kap. 55 § jordabalken). En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde hyresrätten har för hyresgästen. Bruksvärdet bestäms genom att se till lägenhetens beskaffenhet och dess allmänna läge satt i förhållande till likvärdiga lägenheter på orten. Finns det inte likvärdiga hyresrätter på orten får i stället hyran för lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden beaktas. I första hand ser man till sådana lägenheter vars hyra bestämts genom hyresförhandlingslagen. Vid bedömningen lägger man inte vikt vid husets byggnadsår och produktionskostnader.

Har hyresvärden rätt att höja hyran?

Vill hyresvärden att hyresvillkoren skall ändras ska hyresvärden skriftligen meddela detta till hyresgästen. Om parterna inte kommer överens så måste hyresvärden ansöka om ändringen hos hyresnämnden (12 kap. 54 § 1 stycket jordabalken). Hyresvärdens hyreshöjning blir giltig om den innehåller nedanstående information och hyresgästen inte motsätter sig begäran om hyreshöjningen:

- uppgift i kronor om den hyreshöjning som begärs och om det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då den nya hyran skall börja gälla

- meddelandet ska ange att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran, om den inte senast en viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran.

- uppgift om hyresvärdens adress och upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt en uppgift om vad hyresgästen behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd.

OBS! Detta gäller enbart om du har ett hyresavtal som gäller på obestämt dig eller i ett hus som inte omfattas av hyresförhandlingsordning trots hyresförhandling.

Vad gör man om Hyresvärden tar ut för hög hyra?

Som sagt ska hyran inte överstiga bruksvärdet och misstänker du att hyreshöjningarna resulterat i en hyra som överstiger bruksvärdet finns det åtgärder att vidta. Beroende på om din lägenhet bestäms enligt hyresförhandlingslagen eller inte finns det två tillvägagångssätt. Om det är bestämt med förhandlingsordning och enligt hyresförhandlingslagen kan du få det prövat av Hyresnämnden. Om hyran inte är bestämt med förhandlingsordning bör du som hyresgäst begära ändring av hyran, detta gör du skriftligen till din hyresvärd. Kommer ni inte överens om en ändring kan du ansöka om att få detta prövat hos hyresnämnden. Ansökan får skickas in tidigast en månad efter det att ditt meddelande lämnats till hyresnämnden (12 kap. 54 § jordabalken). Hyresnämnden prövar då hyrans storlek enligt vad som är skäligt med utgångspunkt i bruksvärdet eller förhandlingsordningen (12 kap. 55 § jordabalken).

Vad är preskription:

Preskription innebär att du förlorar din rätt att föra talan och kräva rättsliga följder. För hyra gäller specialpreskription. Vill en hyresvärd eller hyresgäst framställa ett fordringsanspråk på grund av hyresförhållandet, måste en sådan talan framställas inom två år ifrån att du lämnat lägenheten (12 kap. 61§ jordabalken). Detta kan vara bra att veta så att du inte flyttar och väntar alltför länge med att vidta åtgärder.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Yodit Eshete

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2083)
2021-10-25 Kan man bli av med sin hyresrätt om man missar att betala hyran?
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?

Alla besvarade frågor (96531)