Hyreshöjning p.g.a. felaktig sophantering

2017-12-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,För ett tag sedan tog min hyresvärd bort möjligheten till källsortering då detta tydligen var för dyrt. Nu hotar hyresvärden med en hyreshöjning pga att folk inte källsorterar och därmed slänger tex skrymmande wellpapp i de sopkärl vi har kvar (som är till för hushållsavfall+ matavfall). Får de bara göra så? Vi som är ordentliga och källsorterar råkar ut för kollektiv bestraffning för att vissa i huset inte orkar bry sig..Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att din fråga gäller höjning av hyra för hyresrätter men jag kommer även längst ner redogöra för vad som gäller för avgifter i bostadsrätter om det var det du menade.

Hyresrätt
Om hyresvärden vill ändra hyran så ska den skriftligen meddela er om detta enligt 12kap 54§ Jordabalken (JB). Tycker ni att hyreshöjningen är felaktig så kan ni motsätta er detta enligt 12kap. 54a§ andra stycket JB (inom två månader). Om ni motsätter er hyreshöjningen så kommer hyresnämnden sätta hyran till ett skäligt belopp enligt 12kap 55§ JB. När man bedömer om beloppet är skäligt tar man hänsyn till andra lägenheter med liknande standard. Här har det alltså betydelse hur stor hyresökningen blir. Är hyresökningen liten så skulle jag troligtvis säga att det lär ses som skäligt. Är hyreshöjningen däremot stor så kan det absolut vara så att det inte är okej. Det finns inget generellt förbud mot att höja hyran om hyresgästerna slarvar med sophanteringen men hyreshöjningen ska i så fall vara skälig.

Min rekommendation är att ni motsätter er hyreshöjningen (om det blir någon) med stöd av 12 kap 54a § andra stycket JB. Huruvida ni kommer nå framgång med er motsättning kan jag tyvärr inte ge ett säkert svar på då jag inte vet hur stor hyreshöjning det kommer att bli.

Bostadsrätt
Vilka avgifter och liknande som får tas ut i bostadsrättsföreningar regleras i 7 kap. 14 § bostadsrättslagen. Där det bl.a. sägs att föreningen har rätt att ta ut en avgift för den löpande verksamheten d.v.s. den avgift som betalas månadsvis. Att höja avgiften för att sopsorteringen inte sköts skulle jag anse faller under den löpande verksamheten. Att medlemmar i föreningen inte sköter sophanteringen leder till en ökad kostnad för föreningen vilket måste finansieras på något sätt. Eftersom bostadsrättsföreningen däremot inte får göra är att tvinga de som slarvar med soporna att betala en enskild avgift då bostadsrättsföreningar inte har stöd i lag att vidta sådana åtgärder så kan en ökning av avgiften bli aktuellt då styrelsen bestämmer detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2103)
2021-11-29 Kan jag avhysa min inneboende och få betalt för skador som hen orsakat?
2021-11-29 Uppsägning av garageplats.
2021-11-29 På vilka grunder får hyresvärd säga upp ett lokalhyresavtal?
2021-11-27 Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97415)