Hyreshöjning för lokal

Hej hyr en verkstadslokaler i kungälv

Nu har hyresvärden höjt hyran 30%

Det vill jag ej betala vi har löpande

Kontrakt med 6 månaders uppsägning

Jag betalar den gamla hyran + 3% han vill

Ha den nya hyran dom sista månaderna

Vem har rätt mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör hyra, närmare bestämt lokalhyra, så är jordabalken (JB) tillämplig.

Höja hyra

Enligt lag ska hyran för en lokal vara skälig, det vill säga motsvara den så kallade marknadshyran. Vad som ska betraktas som skälig hyra ska bedömas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten (12 kap. 58 a § JB). Det är helt enkelt marknaden som avgör vad som är en rimlig hyra. Den hyra som din hyresvärd rätteligen kan kräva av dig beror alltså på vad som kan betraktas som en skälig marknadshyra för just den lokal som du hyr.

Vill en hyresvärd höja hyran måste denne antingen nå en frivillig överenskommelse med sin hyresgäst eller säga upp avtalet för villkorsändring. Hyresvärdens uppsägning ska vara skriftlig och ställas till hyresgästen (12 kap. 8 § JB). I uppsägningen ska det framgå vilka villkor som hyresvärden begär för att hyresavtalet ska förlängas. Om det var hyresgästen som begärde ändring av hyresvillkoren ska hyresvärden i sin uppsägning ange orsaken till att denne vägrar medge en förlängning på ändrade villkor. Om dessa uppgifter inte finns med blir uppsägningen ogiltig (12 kap. 58 § JB). I uppsägningen ska även anges att om hyresgästen inte går med på de nya villkoren och denne inte är villig att flytta utan ersättning ska hyresgästen, inom två månader från delgivningen, hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling (12 kap. 58 § JB).

Skulle man trots medling i hyresnämnden inte nå en överenskommelse om hyran så har man som hyresgäst rätt till ersättning om de krävda villkoren inte är att betrakta som skäliga (12 kap. 57 § första stycket 5 punkten JB). Vad gäller hyran ska den motsvara marknadshyran för att anse vara skälig (12 kap. 57 a § JB). Detta är en följd av det så kallade indirekta besittningsskyddet som en lokalhyresgäst som huvudregel får efter nio månader i lokalen (12 kap. 56 § JB).

Sammanfattning

I ditt fall verkar din hyresvärd höjt hyran utan att först säga upp avtalet för villkorsändring. Detta medför att hyreshöjningen är ogiltig och du är inte skyldig att betala en högre hyra än vad som är avtalat. Om din hyresvärd önskar ändra villkoren så måste denne således säga upp avtalet för villkorsändring först.

Mitt råd till dig är att du vänder dig till hyresvärden och påtalar detta. Fortsätt att betala den hyra som ni har avtalat. Skulle din hyresvärd vidta andra rättsliga åtgärder ska du då invända att denne inte har följt de lagstadgade kraven. Önskar du stöd i den processen kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000