Hyreshöjning för inneboende

En pojke från Afghanistan är inneboende hos oss. Han har tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Han har CSN- bidrag som inkomst och ibland en liten extrainkomst på grund av arbete. Jag och min man som äger huset han bor i är pensionärer och har egentligen inte råd att stå för de utgifter, som det medför med en 20-åring i familjen. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad gäller för inneboende?

Du nämner i din fråga att du och din man upplever det tungt att stå för er inneboendes kostnader. Med kostnader antar jag att du menar sådana löpande kostnader som exempelvis mat, toalettpapper och hygienartiklar. Det finns inga lagregler som säger att hyresvärden ska stå för den inneboendes sådana utgifter. Detta är däremot någonting som hyresvärd och inneboende kan komma överens om i sitt hyreskontrakt. Med andra ord kan ni i erat hyresavtal skriva att exempelvis ett mål mat om dagen samt toalettpapper och hygienartiklar ska ingå, mot en ersättning som motsvarar kostnaden.

Först och främst: Vad är en rimlig hyra för bostaden?

Eftersom ni själva äger huset där pojken är inneboende faller uthyrningen under privatuthyrningslagen, men kompletteras av bestämmelser i 12 kap Jordabalken.

En skälig hyra när det gäller privatbostäder fastslås enligt 4 § stycke 2 privatuthyrningslagen inte få påtagligt överstiga bostadens driftkostnader och kapitalkostnader. Driftkostnaderna ska relatera till hyresvärdens faktiska kostnader, och kan exempelvis innefatta hushållsel, vatten och bredband. Hyrs rummet ut möblerat kan detta motivera ett tillägg på hyran, eftersom visst slitage av möblemang sker. Ett påslag för möblemang får uppgå till max 10 - 15 procent. Kapitalkostnaden ska beräknas som en rimlig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Ett par procent över riksbankens referensränta anses som en rimlig avkastningsränta.

För att få hjälp att räkna ut vad som är en hyra kan jag varmt rekommendera att ni använder er av boupplysningen.se, som har ett mycket praktiskt verktyg för att räkna ut en skälig hyra.

Utöver detta kan ni göra tillägg för andra kostnader

Står ni dessutom för andra kostnader, såsom hygienartiklar, mat etc. bör ni få ersättning även för detta ovanpå den hyra ni fastställt som skälig för själva rummet. Tillägg för övriga kostnader ni står för reglerar ni lättast genom att skriva in i erat hyresavtal. För att få en siffra på vad som kan vara en rimlig ersättning kan jag rekommendera er att antingen sammanställa vad kostnaderna för er inneboende uppgår till varje månad med stöd av kvitton och liknande eller utgå från konsumentverkets förslag på summor. Exempelvis beräknar konsumentverket att en rimlig matkostnad under en månad för en 20-åring som äter alla måltider utom lunch hemma år 2019 är 2000 kr. Äter er inneboende alla måltider hemma hos er bortsett från lunch kan en rimlig ersättning för maten per månad med andra ord vara 2000 kr, ovanpå hyran för själva rummet. Ingår andra saker som exempelvis toalettpapper och rengöringsmedel är detta också saker ni får göra tillägg för, just eftersom ni som jag skrev inledningsvis inte har några skyldigheter egentligen att stå för er inneboendes utgifter.

Om hyran är för låg får ni höja hyran

Är det så att den hyra er inneboende betalar idag är lägre än vad som får anses skäligt har ni rätt att höja hyran. Som hyresvärd är det nämligen tillåtet att genomföra hyreshöjningar för en inneboende så länge som höjningen är skälig. Om hyran är skälig eller inte kan ni som jag nämnde ovan enkelt räkna ut med hjälp av verktyget på boupplysningen.se.

Det ni måste göra om ni vill kräva en högre hyra är att meddela er inneboende om detta skriftligen, 12 kap 54 § stycke 1 JB. För att vara på den säkra sidan kan detta göras i ett rekommenderat brev. I meddelandet bör det framgå hur stor hyreshöjningen är, vad den nya hyran blir och när den nya hyran ska börja gälla. Meddelandet ska även innehålla information om att er inneboende blir bunden att betala den nya högre hyran om han inte innan en viss angiven dag ger dig som hyresvärd ett meddelande om att han motsätter sig höjningen. Denna angivna dag bestämmer du som hyresvärd men den måste vara minst två månader fram i tiden från dess att meddelandet lämnats. Meddelandet skall också innehålla din adress, en upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt en uppgift om vad inneboende behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd. 12 kap 54 § a stycke 2 JB.

Sammanfattningsvis

Eftersom ni upplever att kostnaderna för er inneboende är höga är mina råd att först och främst se över om själva hyran för rummet är skälig eller om den kan höjas. Därefter bör ni mer noggrant kontrollera vilka och hur stora kostnader som ni betalar för er inneboende. Eftersom ni inte är skyldiga att betala inneboendes löpande kostnader är mitt förslag att ni ber om detta som ett tillägg på hyran.

Om ni kommer fram till att ni vill höja hyran måste ni meddela detta på rätt sätt. Var då noga med att ta med all information och beakta de tidsgränser jag nämnde här ovan i mitt svar.

Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”