Hyreshöjning

2016-06-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har ett hyresavtal med en näringsidkare, som nyligen höjde hyran med 1 %. I meddelandet angav de att en förhandling hade skett med Hyresgästföreningen, men utan att jag hade chans att påverka över huvud taget. Kan en hyresvärd som är näringsidkare verkligen höja hyran bara om de har haft förhandling, med tanke på att hyran var en viktig faktor till varför jag ingick hyresavtalet? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller hyreshöjning och förhandlingar om sådana finns regler i Hyresförhandlingslagen (HFL). Enligt 1 § HFL får förhandlingar om hyresvillkor föras mellan hyresvärd och organisation av hyresgäster. Grunden för förhandlingen finns i en så kallad förhandlingsordning som ingåtts mellan hyresvärden och organisationen av hyresgäster (i ditt fall Hyresgästföreningen). Enligt 2 § HFL så innebär en förhandlingsklausul som tas in i hyresgästens hyresavtal med hyresvärden att hyresgästen förbinder sig att det gentemot denna får tillämpas ett sådant villkor som överenskommits genom förhandling som har sin grund i förhandlingsordningen. Sådana klausuler är mycket vanliga. Detta innebär att i de fall som det finns en förhandlingsklausul i hyresavtalet, vilket det verkar finnas i ditt fall, så är du bunden av det som förhandlats fram mellan din hyresvärd och Hyresgästföreningen. Du är alltså bunden av hyreshöjningen med hänsyn till ”bestämmelsen” som framgår av ditt hyresavtal.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?