FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt11/05/2020

Hyresgästs uppsägningstid vid uthyrning av bostadsrätt

Hej. Har hyrt ut en bostadsrätt i 2:a. I kontraktet står det att den är uthyrd i ett år med en uppsägning fr. båda parter på 3 mån. Nu vill hyresgästerna flytta och hävdar att enl. Hyresgästföreningen så är det bara en mån uppsägning som gäller för hyresgästen. Detta trots att det står 3 mån. i kontraket. Kan detta stämma?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man hyr ut en bostadsrätt blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Lagen är ett minimiskydd för hyresgästen. Detta innebär att hyresgästen inte är bunden till villkor i avtalet som avviker från lagen och är till nackdel för hyresgästen (2 §). I fall där lagen om uthyrning av egen bostad är tillämplig har hyresgästen en uppsägningstid om en (1) månad, om inte kortare uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket). Det din hyresgäst påstår stämmer alltså.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare