Hyresgästs uppsägning under hyresvärds uppsägningstid

2019-07-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej. En bostadslägenhet hyrs ut i andrahand. Hyresvärden säger upp avtalet, gäller 3 månaders uppsägingstid. Får hyresgästen säga upp avtalet också och utnyttja sin rätt att säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid?Om inte, varför. Finns det någon lag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, hyresgästen får använda sin rätt att säga upp avtalet i förtid även under tiden som hyresvärden sagt upp avtalet. Detta gäller oavsett om hyresförhållandet regleras av lagen om uthyrning av egen bostad eller 12 kap jordabalken (ofta vardagligt kallad Hyreslagen. Notera dock att uppsägningstiderna inte är förenliga med 12 kap 4 § JB).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll