Hyresgästs skadeståndsansvar

2016-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga angående en bostad som jag hyr. Har skrivit på ett kontrakt där hyresvärden menar att jag ska betala om nåt går sönder i fastigheten.Nu så har det blivit stopp i avloppsbrunnen och en slambil har kommit och sugit bort proppen. Nu menar hyresvärden att jag ska betala detta kalas. Är det min skyldighet att stå för sådana kostnader. Hyresvärden menar att jag åsamkat proppen. Kan det verkligen stämma för jag har ej gjort nåt som påverkat det.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor som rör lägenheter som hyrs regleras i 12 kap. Jordabalken, även kallad ”Hyreslagen”. Jag tolkar det som att det i ditt hyresavtal står att du ska betala om något går sönder i lägenheten. Enligt 1 § i Hyreslagen är sådant som står i avtalet och som samtidigt strider mot reglerna i Hyreslagen utan verkan i förhållande till hyresgästen. Detta kallas att Hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att om det finns en bestämmelse i hyreslagen som säger en sak, medan det finns något i ditt avtal som säger en annan sak, så gäller lagen och inte ditt avtal.

När det gäller hyresgästens skadeståndsansvar, det vill säga skyldigheten att ersätta/betala för skador, så finns en regel om detta i 24 §. Där framgår det att hyresgästen bara är skyldig att ersätta hyresvärden för skada som uppkommit genom hyresgästens vållande. Det innebär att för att du ska vara skyldig att betala för kostnaden för avhjälpande av avloppsstoppet ska hyresvärden kunna visa att det är du som på ett oaktsamt sätt orsakat stoppet/proppen. När man hyr en lägenhet brukar man säga att man visserligen har en vårdplikt men att normalt användande inte ska innebära ersättningsskyldighet. Huruvida du är ersättningsskyldig blir därför en fråga om huruvida du ”visat den aktsamhet som kan krävas av en ordentlig person”. Om proppen orsakats av normal användning så ska du inte behöva ersätta hyresvärdens kostnader för åtgärdandet av avloppet. Detta gäller även om det står i kontraktet att du ska alltid ”ska betala om något går sönder”. Om proppen däremot uppstått genom att du varit oaktsam kan fallet vara ett annat. I ett rättsfall hade exempelvis en hyresgäst fått stopp i avloppet på grund av onormalt stora mängder hår som hyresgästen inte hade tagit bort från golvbrunnen. I det fallet ansågs hyresgästen vara skyldig att ersätta hyresvärdens kostnader.

Sammanfattningsvis är det relativt normalt med stopp/propp i avloppet och om du inte orsakat detta genom oaktsamhet så ska du inte heller ersätta hyresvärden för avhjälpandet. Detta gäller även om ditt avtal säger att ditt ansvar är strängare. Om det blir en rättslig process av det hela är dock frågan om vem som gjort vad och inte i slutändan en bevisfråga. Lagen ser dock ut så som jag redogjort för ovan.

Hoppas att du fick lite mer klarhet i frågan.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1764)
2020-10-19 Vem betalar när hyresgästen orsakar skada
2020-10-19 När hyresvärden inte skriver under uppsägning av hyresavtal
2020-10-18 Har jag rätt till nedsatt hyra om min hyresvärd ej åtgärdar vissa fel?
2020-10-18 Hyresvärdens rätt att vräka hyresgäst

Alla besvarade frågor (85162)