Hyresgästers rättigheter till andrahandsuthyrning och andra engagemang

2015-08-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Är jag som hyresgäst begränsad i ägande, sparande eller investerande? Har jag inte rätt att ha ägande i fastigheter (eller villor, hus och liknande) eller ekonomiskaföreningar eller bostadsrättsförening? Är andelar i hyresrättsförening skäl för nej till uthyrning eller vräkning? - See more at: http://lawline.se/answers/hyresvardens-ratt-att-gora-efterforskningar-i-samband-med-andrahandupplatelse#sthash.Wk0clinT.dpuf
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns mig veterligen ingen lag som begränsar ägande, sparande eller investerande som aktualiseras i ditt fall. Likaså begränsar ingen lag i detta fall rätten till ägande i fastigheter eller liknande.

Hyreslagen, 12 kap. Jordabalken (1970:994), JB, avgör vilka skäl som är godtagbara för att hyresrätten ska vara förverkad/uppsägning ska kunna ske i förtid. 12 kap. 42 § tredje punkten JB anger att bland annat andrahandsuthyrning utan hyresvärdens samtycke är ett skäl för uppsägning i förtid.

Jag vill tillägga att hyresnämnden dock kan ge samtycke till andrahandsuthyrning istället för värden, se 12 kap. 40 § JB. Tillstånd ska lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Det sagda framgår också i svaret du hänvisar till.

Vidare kan hyresrätten förverkas om du åsidosätter något villkor av synnerlig vikt i hyresavtalet. Dessa villkor kan inte vara att du inte får äga fastigheter, inte får spara i valfri form etc. Villkoret måste ha en koppling till hyresavtalet, exempelvis är det godtagbart med villkor om förbud att ha husdjur i en allergianpassad bostad. Det finns ytterligare skäl för förtida uppsägning, som du kan läsa i 12 kap. 42 § JB.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll