FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning31/07/2020

Hyresgästens uppsägningstid vid hyra av bostadsrätt

Hejsan!

Jag har en tvist om uppsägningstiden med min hyresgäst. Jag är en privat ägare av en bostadsrätt och vi har ett kontrakt mellan mig och min hyresgäst. I kontraktet satte vi 2 månaders uppsägningstid, men han säger att det gäller 1 månads uppsägningstid vid månadsskifte och vägrar att betala sista månadens hyra.

Finns det en sådan lag som skyddar hyresgäster även om det finns ett kontrakt mellan oss. Kommer kontraktet och lagar först i ett sådant fall?

Jag är jättetacksam för er svar!

Med vänliga hälsningar

Belkiz Kaleburun

Lawline svarar

Hej!

När det rör sig om andrahandsuthyrning av bostadsrätt så är lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad tillämplig. Enligt 2 § är denna lag tvingande till hyresgästens fördel. Vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen i jämförelse med denna lag är utan verkan mot hyresgästen.

Enligt 3 § samma lag får hyresgästen säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar en månad från uppsägningen.

Detta innebär att det inte går att avtala om längre uppsägningstid för hyresgästen då detta isåfall skulle vara till nackdel för honom/henne.

En uppsägningstid som i ert fall är två månader är därmed till nackdel för hyresgästen och gäller inte, istället gäller en månad.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra RustRådgivare