FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt24/05/2016

Hyresgästens rätt att säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid

Hej!

Jag hyr för närvarande en lägenhet utav en privatperson. Lägenheten är en del av hyresvärdens hus men jag har en separat ingång. Hyreskontraktet är skrivet på ett år och jag hyr i första hand. Personen som jag hyr utav vill endast skriva ettårskontrakt. I kontraktet har han även skrivit in att det inte är möjligt att säga upp hyreskontraktet under året. Detta har tidigare inte varit något problem då jag inte haft någon anledning att flytta. Nu är det snart dags att förlänga avtalet men den här gången vet jag inte om jag kommer att bo kvar i ett helt år till. Jag undrar därför om ett sådant hyreskontrakt, där uppsägningsmöjligheten har avtalats bort, är giltigt? Kan jag inte säga upp lägenheten om jag skriver på ett sådant avtal eller finns det någon tvingande regel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Vad som gäller angående uppsägningstiden vid tidsbestämda hyresavtal varierar. Om det är så att din hyresvärd hyr ut din lägenhet utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål blir lagen (2012) om uthyrning av egen bostad, även kallad för privatuthyrningslagen, tillämplig. Det krävs dessutom att din hyresrätt är den första som hyresvärden upplåter. Om hyresvärden upplåter två hyresrätter som var för sig skulle kunna falla in under privatuthyrningslagens tillämpningsområde gäller endast lagen den första av dessa upplåtelser.

Enligt 3 § privatuthyrningslagen upphör ett tidsbestämt hyresavtal att gälla vid hyrestidens slut utan krav på uppsägning, det får dock sägas upp till upphörande innan denna tidpunkt. Paragrafens andra stycke stadgar att uppsägning från hyresgästen får verkan först vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen. Dessa bestämmelser är tvingande i den bemärkelsen att avtalsvillkor som ger hyresgästen sämre rätt än vad lagen stadgar är ogiltiga enligt 2 § privatuthyrningslagen.

Om det däremot är så att uthyrningen inte faller in under privatuthyrningslagens tillämpningsområde blir 12 kap. jordabalken tillämplig. Här ges hyresgästen en rätt att alltid kunna säga upp hyresavtalet, dock med beaktande av en uppsägningstid på tre månader enligt 12 kap. 5 § jordabalken. Även här stadgas det att avtalsvillkor som avviker från vad lagen bestämmer är utan verkan mot hyresgästen, 12 kap. 1 § femte stycket.

Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul NabiRådgivare