Hyresgästens rätt att byta lås

2018-01-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag äger en fastighet som jag hyr ut och har ett skriftligt kontrakt.Nu har hyresgästen bytt låskolv till fastigheten utan mitt medgivande och vetskap samt inte meddelat mig om detta eller givit mig en extra nyckel.Jag kommer alltså inte in i min egen fastigheten om så krävs vid "en akut situation".Vad gäller enligt lagen och vad bör jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 12 kap. 24 a § jordabalken får en hyresgäst på egen bekostnad utföra vissa typer av åtgärder utan att be hyresvärden om lov. Således kan din hyresgäst byta lås utan ditt samtycke om inget har reglerats i hyresavtalet och även inte lämna ut en extranyckel. Om hyresrätten minskar i värde på grund av åtgärden har hyresvärden rätt till ersättning. Samtidigt ansvarar hyresgästen för att kunna återställa bostaden i samma skick som innan. Om din hyresgäst har gjort någon form av åverkan på dörren behöver ditt tillstånd ges för handlingen.

Du som hyresvärd har rätt i vissa situationer att få tillträde till fastigheten/lägenheten du hyr ut. Dessa situationer föreskrivs i 12 kap. 26 § jordabalken. Vid brådskande ärenden såsom att det förekommer en vattenläcka har hyresvärden rätt att direkt komma in i bostaden, om ärendet är mindre brådskande får hyresgästen en tidsfrist för insläppandet av hyresvärden. Enligt 12 kap. 26 § 5 st. jordabalken föreskrivs det att om hyresgästen inte bereder hyresvärden tillträdde till lägenheten (bostaden) när hyresvärden har rätt till det, får hyresvärden ansöka om handräckning hos Kronofogden (lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Dock har en hyresvärd för övrigt inte rätt att tillträdda hyresrätten hur som helst.

Mitt råd till dig att påpeka att om en akut eller jämförbar situation uppstår kan hyresrätten förverkas om hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt till vägrandet av tillträdet enligt 12 kap. 42 § 7 p. jordabalken. Således är en extranyckel en enkel lösning för er båda om något skulle hända.

Således bör du prata med din hyresgäst angående er situation och om en akut situation skulle uppstå kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp att tillträda lägenheten.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98657)