Hyresgästens ersättningsskyldighet för skador på hyresrätt vid andrahandsuthyrning

Hej!

Jag och min partner har hyrt en lägenhet i andrahand. När hyrestiden upphörde godkände hyresvärden skicket av lägenheten och skickade tillbaka depositionen.

Några dagar senare meddelar hyresvärden att det finns nya repor i spishäll samt ett märke i kanten av spisen. Hyresvärd meddelar att spisen ska repareas och att vi är ersättningsskyldiga.

Hur mycket kan hyresvärden begära? Kan hyresvärden begära total ersättning av en helt ny spishäll inklusive ugn?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hyresavtal hittar vi i 12 kap Jordabalken (JB). Hyresgästen har enligt 12 kap 24 § JB en skyldighet att vårda lägenheten under hyresperioden. Detta innebär att hyresgästen ska se till att hålla lägenheten i ett gott skick samt motverka att skador på lägenheten uppkommer. Om hyresgästen har orsakat skador som uppkommit genom vållande, vårdslöshet eller försummelse under hyresperioden så är hyresgästen skyldig att ersätta dessa skador.

Normalt slitage

Skador som utgör normalt slitage slipper hyresgästen betala för. Vad som är normalt slitage kan vara svårt att avgöra eftersom att lagen ger rum för tolkning. Av praxis framgår det att normalt slitage exempelvis kan vara hål i väggen efter upphängda tavlor eller repor i golv förutsatt att de inte är för omfattande. Det ska alltså handla om skador som vanligtvis kan uppkomma genom ett normalt användande av lägenheten.

I ditt fall:

Av informationen som du lämnat låter det som att reporna på spishällen samt märket på utkanten av spisen kan falla in under normalt slitage. Detta beror självfallet på omständigheter som hur omfattande reporna är, hur länge hyrestiden pågått mm. Du nämnde att hyresvärden godkände skicket på lägenheten och skickade tillbaka depositionen. Om det finns något skriftligt bevis på att besiktning av lägenheten utförts samt att besiktningen blev godkänd så skulle jag eventuellt bestrida hyresvärdens krav. Eftersom att hyresvärden godkänt skicket på lägenheten. Detta är dock beroende av vad som står i ert kontrakt.

Om skadorna på lägenheten inte anses vara normalt slitage och om hyresvärden kan bevisa detta så är du skyldig att ersätta kostnaderna för att åtgärda skadan. Om detta kräver en ny spis och ugn så ska du betala för detta. Huvudregeln inom skadeståndsrätten är principen om full ersättning. Med detta menas att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Den skadelidande ska dock inte försättas i ett bättre ekonomiskt läge än tidigare. Om jag vore du så skulle jag ta kontakt med en reparatör och ta reda på hur mycket en reparation skulle kosta och lägga detta som förslag till ersättning för skadorna.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Majken ThörnRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”