Hyresgästen - Vårdplikt - Normalt slitage

2019-05-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag och min mor flyttade ut från en hyresrätt i början av februari. Innan utflytt så var hyresvärdens besiktningskvinna förbi för en besiktning där man inte anmärkte på något annat än spikhål och hon avslutade med "lägenheten ser välskött ut".Nu har man i efterhand i samband med att den nya hyresgästen flyttat in konstaterat en fettfläck på ett ställe samt någon form av mindre färgfläck i köket, och man hävdar i sin tur att "vid besiktningstillfället så är lägenheten vanligtvis möblerad vilket gör att vår tekniker inte kan se lägenheten i sin helhet, varvid nyinflyttande hyresgäst har 8 dagar på sig att skicka in eventuella tilläggsanmärkningar som teknikern inte kunnat se".Innan besiktningen så informerade man också oss att "lägenheten inte måste vara tömd". Är det då vi som hyresgästers fel att hyresvärden missat saker vid besiktningen som man anser inte är normalt slitage och att man i efterhand fakturerar för det? Man ger ju oss inga möjligheter att själva åtgärda dom här bristerna när man gör på det viset, utan man skickar bara ut en faktura där man vill ha betalt för saker man helt plötsligt har hittat i efterhand...
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Hyresgästen – Vårdplikt

Hyresgästen har en så kallad vårdplikt av sin hyreslägenhet under hyrestiden, enligt 12 kap 24 § jordabalken. Detta innebär helt enkelt att hyresgästen ska under hyrestiden ta hand om lägenheten och hålla lägenheten ren. Om det uppkommer en skada i lägenheten under hyrestiden som hyresgästen varit vållande till eller att den skett genom vårdslöshet eller om den skett genom försummelse ska denne ersätta skadan. Det gäller även om hyresgästens vänner gjort en skada på lägenheten.

Normalt slitage

Men om skadan uppkommit genom ett så kallat normalt slitage så är inte hyresgästen längre skadeståndsskyldig. Detta är helt enkelt något som hyresvärden måste acceptera. Normalt slitage är alltså normalt användande av en lägenhet. Därmed är inte hyresgästen tvungen att betala för skador på lägenheten som är normalt slitage. Men det här med normalt slitage är dock inte helt enkel. Så vad räknas då vanligtvis som normalt slitage och inte utgör skada genom vållande är exempelvis; hål i väggar efter tavlor och hyllor, repor i golvet och på väggar efter möbler och även fettfläckar på väggar. Men det ska dock sägas att fettfläckar i exempelvis köket accepteras i större utsträckning än fettfläckar i sovrummet.

"Lägenheten ser välskött ut"

Du nämner i din fråga att den person som besiktade lägenheten sa att lägenheten ser välskött ut. Fick ni med besiktningen skriva på några papper om att en besiktning gjort alternativt att ni fick ett papper med att det är en godkänd besiktning. Om så är fallet skulle jag bestrida det som hyresvärden säger. Eftersom de faktiskt har godkänt lägenheten. Det ska dock nämnas att allt är beroende av vad som står i ert kontrakt.

Fettfläcken och den mindre fläcken i köket

Jag kan med det jag ovan sagt om normalt slitage säga att detta är ett normalt slitage enligt mig. Jag skulle helt klart meddela hyresvärden om denna fettfläck och säga att den är normalt slitage och detta är något som hyresvärden får lov att acceptera, vilket framgår av 12 kap 24 § jordabalken. Färgfläcken kanske inte är ett normalt slitage men om den är liten skulle jag nog ändå säga det!

Möbler vid besiktningstillfället

Det din hyresvärd skriver till dig är en standardfras, detta skriver personen för att den inte riktigt vet vad saken gäller eller vart skadan sitter. Är det då fråga om fel som den personen inte kunnat se vid besiktningen? Om det är så att personen inte kunnat se dessa fel vid besiktningen kanske det kan röra sig om fel som du ska ersätta. Jag kan tycka att det är konstigt att dessa fel inte hittas vid besiktningen, så mycket möbler har man inte i ett kök. Jag skulle säga att detta är något som bara ska skrämma upp dig. Var lugn och hävda det du säger och det jag nämner här i detta svar.

Jag kan tyvärr inte svara på om lägenheten ska vara tömd eller inte vid besiktningen, allt detta framgår nog av ert hyresavtal.

Fakturan

Jag kan tyvärr inte heller svara på att om det är fel om hyresvärden fakturerar er efter det att besiktningen är gjord eftersom detta är inget som regleras i lagtext utan något som måste framgå av ert hyreskontrakt. Det känns konstigt att ni inte kan åtgärda detta fel själva utan måste betala en faktura. Ni borde åtminstone fått det förklarat för er att detta är ett fel som ni måste åtgärda. Som sagt jag kan tyvärr inte svara på detta i någon större utsträckning, eftersom jag inte vet vad som står i ert kontrakt. Men jag kan dock hålla med om att det är konstigt.

Bevisbörda

Det ska också nämnas att hyresvärden har bevisbörda för denna skada och att bevisa du gjort den, se NJA 1987 s 668.

Sammanfattning

Jag skulle helt klart bestrida denna faktura, jag tycker detta låter som normalt slitage. Att ta med i framtiden är dock att få ett papper på den godkända besiktningen så att det inte kan uppstå några former av diskussioner och att läsa genom hyreskontraktet innan tillträde till lägenheten. Jag hoppas allt löser sig, jag tycker absolut inte att du ska betala fakturan utan bestrid den. Om ni behöver mer hjälp har vi duktiga jurister här på Lawline och du kan även höra av dig till mig och du har mer frågor!

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1648)
2020-05-31 Får en hyresvärd vräka en och stänga av el och vatten utan att koppla in kronofogden
2020-05-31 Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser
2020-05-31 Hyra ut i andra hand vid avtjänande av fängelsestraff
2020-05-31 När ska hyresavtalet upphöra vid uppsägning

Alla besvarade frågor (80629)