Hyresgästen har alltid rätt till normalt slitage

2019-03-14 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,har hyrt ett hus som är gammalt o slitet. Hyresvärden vill nu att ja betalar för ett trasigt fönster som sjunkit i grunden för brist på underhåll samt en duschvägg från 1800 talet som spruckit utan yttre våld såklart. Är de verkligen rätt? Han är ökänd för detta beteendet o har ej besiktigat huset när vi flyttade in. Fönstret gick sönder när ja skulle öppna de. En olycka alltså.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som hyresgäst har man en vårdplikt (12 kap 24 § jordabalken). Denna vårdplikt innebär att man ska väl vårda lägenheten. Detta innebär att man som hyresgäst har en skyldighet att använda lägenheten på ett sådant sätt att det inte uppkommer mer slitage på lägenheten än vad det gör vid normalt brukande. Visst slitage uppstår ju alltid när man använder en lägenhet, det är gränsen för vad som anses vara normalt slitage eller inte som är det viktiga. Det finns alltså inte någon plikt att som hyresgäst hålla lägenheten i det skick den var när man fick tillträde. Vad som kan anses vara normalt slitage är en bedömningsfråga som avgörs mycket i det enskilda fallet. Men man ska så klart få använda lägenheten på ett normalt sätt. Huruvida du har agerat vårdslöst eller inte i ditt användande av lägenheten är svårt för mig att säga, jag vet inte tillräckligt mycket om omständigheterna. Men underhåll av lägenheten faller inte in under hyresgästens vårdplikt utan är hyresvärdens ansvar (12 kap 9 § och 12 kap 15 § jordabalken). Ifall fönstret gick i sönder och duschväggen sprack p.g.a. dåligt underhåll är det något som hyresvärden är ansvarig för och inte du som hyresgäst.

Bevisbördan för att du skulle ha agerat vårdslöst och brustit i din vårdplikt ligger på hyresvärden. Du har alltså ingen skyldighet att betala någon ersättning om hyresvärden inte kan bevisa att skadan uppkommit p.g.a. att du agerat vårdslöst.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1341)
2019-05-24 Vilka handlingar är ansvargrundande för hyresgäst?
2019-05-23 Är jag ansvarig för skador som fanns på lägenheten innan jag flyttade in?
2019-05-23 Hur mycket ljud får man göra ifrån sig i en hyreslägenhet?
2019-05-23 Får hyresvärden säga upp avtalet på grund av husdjur?

Alla besvarade frågor (69283)