Hyresgäst inte betalt hyran, vad ska jag göra?

2017-11-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr ut min atterfallstuga, det finns ett kontrakt. Hyresgästen har inte betalt hyran för november och december. Hon sa upp lägenheten i måndags den13/11. Hur går jag vidare?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp din fråga lite och kommer besvara den i tur och ordning. Om jag har tolkat din information rätt så ska lagen om uthyrning av egen bostad användas istället för jordabalkens 12:e kapitel som vanligen kallas hyreslagen. Men om en fråga inte regleras i lagen om uthyrning av egen bostad så gäller jordabalkens 12:e kapitel.

Grund för förverkande

Om man dröjer med att betala hyran mer än en vecka och efter en påminnelse fortfarande inte har betalat så är detta en grund för förverkande (12 kap. 42 § första punkten jordabalken). Med förverkande menas att hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet i förtid och då få hyresgästen att flytta. Om anledningen till den försenade betalningen är sjukdom eller annan liknande oförutsedd händelse och hyresgästen så snart denne kan betalar hyran försvinner den förverkandegrunden (12 kap. 44 § fjärde stycket andra punkten jordabalken).

Uppsägningstid

Huvudregeln när det gäller uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad är, att om hyresvärden säger upp hyresavtalet så upphör det att gälla tre månader vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Men när det är hyresgästen som sagt upp kontraktet så är det samma sak fast det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). I ditt fall alltså månadsskiftet december/januari.

Kräva på pengar

I första hand kan man när man vill få in en skuld vända sig till Kronofogden. För att de ska kunna hjälpa till med indrivningen av skulden måste det finnas ett beslut om att skulden är riktig, sådant kan fastställas genom ett betalningsföreläggande som man kan ansöka om hos Kronofogden eller hos domstol. För att man ska kunna ansöka om betalningsföreläggande ska förfallodagen för skulden ha passerats och skulden ska avse pengar. Du ska också kunna förklara vad skulden avser för något. Om personen vägrar betala och bestrider skulden kan du väcka talan i domstol. Om du då vinner i domstol så kommer det leda till en exekutionstitel som då kommer drivas in av kronofogden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2110)
2021-12-05 Kan hyreskontrakt sägas upp p.g.a. förändrad inkomst?
2021-12-03 Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97662)