Hyresgäst har inte betalat hyra på tre månader

Hej.hyr ut min villa på hyrköp,men nu har ingen hyra inkommit på 3mån.har kontrakt skrivet efter 3 mån återgår fastigheten till ägare.hyresgäst svarar inte.kan jag gå in i fastighet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Reglerna är tvingande till hyresgästens fördel och parterna kan inte avtala om mindre förmånliga regler än vad som följer av lagen, om inte annat uttryckligen anges (12:1 st. 5 JB).

En hyresgäst har en skyldighet att betala hyran i rätt tid och hyresvärden är därför berättigad att säga upp hyresgästen till avflyttning om hyresgästen inte har betalat hyran inom en vecka från förfallodagen. Hyresrätten anses då förverkad (12:42 p. 1 JB). För att detta ska kunna ske krävs att hyresvärden uttryckligen anger att avtalet upphör i förtid samt att hyresvärden delger hyresgästen en underrättelse om hur denne ska betala det förfallna beloppet för att avvärja att hyresrätten blir förverkad. Hyresvärden måste även underrätta socialnämnden om uppsägningen och anledningen till varför hyresgästen sägs upp. Om hyresgästen betalar hyran innan hyresvärden hinner säga upp hyresgästen förlorar hyresvärden rätten att säga upp kontraktet (12:43 JB). När hyresvärden har sagt upp hyresgästen till avflyttning, har hyresgästen tre veckor på sig att betala den förfallna hyran för att undvika att hyresrätten blir förverkad (12:44 p. 1 JB).

Hyresgästen får inte tvingas flytta förrän det har gått två dagar sedan utgången av de tre veckorna (12:44 st 2 JB). Om hyresgästen inte flyttar frivilligt kan hyresvärden vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få ett beslut där det står att hyresgästen ska flytta. Hyresvärden kan även vända sig till hyresnämnden eller tingsrätten för att få en dom. När det finns ett beslut kan KFM genomföra vräkningen. Det är bara KFM som kan vräka en hyresgäst om denne inte flyttar frivilligt.

Sammanfattningsvis har du rätt att säga upp din hyresgäst i förtid, eftersom denne inte betalat hyran inom en vecka från förfallodagen, utan det har gått 3 månader. Dock måste du underrätta hyresgästen om att hyresavtalet upphör i förtid samt hur denne har möjlighet att förhindra detta om denne betalar hyran inom tre veckor. Du måste även underrätta socialnämnden om uppsägningen. Om din hyresgäst inte flyttar frivilligt får du vända dig till Kronofogden, hyresnämnden eller tingsrätten för att få ett beslut på att hyresgästen ska flytta. Dock är det endast KFM som kan genomföra vräkningen. Alltså kan du inte bara kan gå in i fastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”