Hyresavtal på bestämd tid - vad gäller för uppsägning?

Hej!

Har en lägenhet idag där avtalet sträcker sig till september och de verkar inte som uthyraren kommer förlänga det.

Min fråga är om jag bor kvar efter september och betalar hyra när kan jag som tidigast säga upp lägenheten för de lutar att de blir så.

I ursprungliga avtalet har vi skrivit två månaders uppsägningstid men om de har gått ut och inget nytt avtal skrivs, vad gäller då?

Lawline svarar

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Krävs uppsägning?

När det gäller hyresavtal som är skrivna på bestämd tid, vilket det verkar vara i ditt fall, är huvudregeln att hyresavtalet upphör den dagen man avtalat om att det ska upphöra (alltså utan att det behöver sägas upp). Enligt 12 kapitlet 3 § andra stycket jordabalken krävs dock uppsägning för att hyresavtalet ska upphöra att gälla om hyresförhållandet varat under längre än nio månader. Det innebär att om hyresförhållandet mellan dig och din hyresvärd pågått i mer än nio månader så krävs en uppsägning från antingen dig eller din hyresvärd för att hyresavtalet ska upphöra att gälla. Eftersom ni har avtalet om en uppsägningstid på 2 månader så är det den som kommer gälla om du vill säga upp lägenheten.

Vad händer om avtalet inte sägs upp?

Om avtalet inte sägs upp av varken dig eller din hyresvärd så anses avtalet vara förlängt på obestämd tid (om inget annat står i hyresavtalet). Då gäller samma uppsägningstid som ni tidigare avtalat om. Det innebär att om du vill säga upp lägenheten så måste du meddela hyresvärden detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan LengyelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000