Hyresavtal i andra hand

2019-05-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Om man har ett hyreskontrakt för inneboende, har bott här med två barn i 2,5 år i 3 rum, och blir uppsagd, har vi inga rättigheter alls?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom jag inte vet någonting om vad du har skrivit på för hyresavtal eller liknande så är det svårt att ge dig ett konkret svar. Därför tänkte jag prata lite allmänt om uthyrning. Hyra regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Vid hyresavtal som löper på bestämd tid är hyresvärden oftast bunden av avtalet under hela hyrestiden. En hyresgäst kan dock få en kortare uppsägningstid än vad som är lagstadgat om det skulle vara så att hyresvärden godkänner och den kortare uppsägningstiden anges i hyresavtalet. Hyresvärden är däremot bunden vid de uppsägningstider som hyreslagen föreskriver och även längre uppsägningstider som avtalats. Se 12 kap. 4 § JB.

I vissa fall kan uppsägning ske i förtid av hyresgäst eller hyresvärd. Orsaken kan till exempel vara allvarliga brister i bostaden eller att hyresgästen gör sig skyldig till avtalsbrott av allvarlig natur. Exempel på det skulle kunna vara väldigt försenade hyresbetalningar eller allvarliga störningar, så att grannar blir störda etc.

Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.

Hoppas du fått lite bättre koll på vad som gäller ang. hyresavtal. Har du fler frågor är det bara att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll