Hyra ut utan föreningens samtycke?

2021-05-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Jag äger en bostadsrättslägenhet och har hyrt ut den i andra hand genom föreningen i ca 3år pga arbete på en annan ort. Föreningen har mailat mig nu och påstår att jag inte får hyra ut i andra hand längre och måste flytta tillbaka för annars blir det tvångsförsäljning. Jag har fast anställning på en annan ort och äger ett konsultbolag som är registerad i samma stad som min bostadstätt. Jag undrar följande:1. Kan min föreningen förneka mig andrahandsuthyrning fast jag är skälig anledning? 2. Om jag inte får hyra ut i andra hand enmigt lagboken får jag då ha inneboende utan föreningens tillstånd enligt hyresgöreningslagen som säger att man får ha inneboende så länge man bor minst 80-100 dagar per år i lägenheten gäller detta även bostadsrätt? Tack på förhandMed vänlig hälsning, Alexander
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Möjligheterna att hyra ut en bostadsrätt i andrahand framgår såsom du nämnt av hyreslagen, eller mer bestämt 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen. För att en bostadsrättshavare ska kunna upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande krävs bostadsrättsföreningens samtycke.

Samtycke av föreningen krävs bara om uthyrningen sker för självständigt brukande. Det innebär att bostadsrättshavaren inte behöver samtycke om uthyrningen inte klassas som för självständigt brukande. Förutsättningen är att bostadsrättshavaren har kontroll över lägenheten. Krav kan inte ställas på att denne själv bor i lägenheten, så länge denne har tillträde till den och kan utöva tillsyn och att andrahandshyresgästen inte disponerar hela lägenheten.

Av praxis att döma räcker det inte bara med att undanta ett rum från uthyrningen för att det inte ska vara tal om självständigt brukande, så länge man inte i övrigt haft någon kontakt med lägenheten. I ett rättsfall ansågs det inte ha rört ett självständigt brukande när bostadsrättshavaren övernattade i lägenheten någon gång i månaden samt besökte lägenheten några dagar i veckan för att hämta post som fortfarande gått till adressen. Då nyttjade han samtidigt ett undantaget rum samt köket.

Det är alltså möjligt att hyra ut lägenheten utan föreningens samtycke. Det som krävs är däremot att uthyrningen inte kan ses som gjord för självständigt brukande. För att vara på den säkra sidan bör ett rum undantas och regelbundna besök i lägenheten göras.

Det du också kan göra är att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden för att få hyra ut lägenheten för självständigt brukande (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Om hyresnämnden ger tillstånd till detta spelar det ingen roll om föreningen inte samtycker till andrahandsuthyrningen. Här finns lite information om det förfarandet.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?