Hyra ut bostadsrätt under tillfällig anställning

2017-11-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag köpte en bostadsrätt på ritning 2014 som blev klar 2016 för inflytt. Som många andra så förändras förutsättningarna i livet och slutet av 2015 blev jag sambo och valde således att hyra ut min lägenhet efter att den provisoriska styrelsen godkänt det i andrahand då jag provade på sambolivet, målet var att flytta in tillsammans med min respektive efter han sålt hans lägenhet. Nu har saker förändrats igen och jag har fått jobb på annan ort där restiden till min placeringsort är med är 10 mil och 1,5h restid, tjänsten är tidsbestämd (8 månader) och jag valde då ansöka om att få hyra ut p.g.a. den nya anledningen.Nu har styrelsen valt att neka min ansökan.de refererar till 2 anledningar.1. "arbete Uppsala", uppfyller kriterierna varken vad avser geografiskt avstånd eller avstånd i tid (8 - 10 mil, resp 1,5h). här anser vi att de har utgått från centralstationen och min bostadsrätt. Min placeringsort ligger 3h från bostadsrätten så det går att korrigera med en ny ansökan.2. När bostadsrättshavaren under en längre period inte använt lägenheten är planer att till exempel bo på en annan ort normalt inte heller relevanta som skäl för en upplåtelse i andra hand.refererat från "RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND"min första fråga är: Vad anses som längre period? Finns det andra skäl än annan ort som inte är relevanta eller gäller det här alla skäl?Jag ska flytta in efter mitt arbetskontrakt utgått, Hur borde jag gå tillväga? Stort tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Riktlinjerna du hänvisar till finns här.

Det är viktigt att komma ihåg att de inte är lag men de kan faktiskt ses som utfyllande rättskälla i frågor där lagen är oklar, som en form av branschpraxis. Jag har kollat igenom riktlinjerna och ser inget självklart svar på din fråga. Det kan visserligen ses som ett godtagbart skäl att tillåta uthyrning att du fått tillfälligt jobb på annan ort. Om detta är en lång period kan det avslås och frågan blir därför vad som anses med en längre period, förutsatt att inget annat talar emot deras beviljande av din rätt att hyra ut.

Anledningen att längre period kan kännas som ett diffust begrepp är att en bedömning utifrån varje enskilt fall och dess omständigheter ska vara möjlig. Någon slags ram kan trots detta utläsas ur sidan 6, femte stycket i riktlinjerna:

"Det kan noteras att en bostadsrättshavares skäl normalt väger lättare med tiden. Det betyder att ett skäl som åberopas för första gången kan finnas vara godtagbart, men om bostadsrättshavaren inte återvänt till lägenheten efter några års tid, är samma skäl oftast inte tillräckligt."

Det har alltså till att börja med betydelse här att det är andra uthyrningsperioden för din del. Skälen har dock förändrats. Det är inte samma skäl som får dig vilja hyra ut den här gången och därför kan man argumentera för att du bör ha samma krav som om det var första gången du ansökte om tillstånd, åtminstone i de tillämpliga delarna. Vidare kan en generell stolpe utläsas ur formuleringen "några års tid". Det kan alltså tolkas som att det oftast ska röra sig om flera år för att avslå en ansökan pga tidsskäl, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Särskilda skäl hade kunnat vara att du ska jobba inom rimligt pendlingsavstånd. Om din uppfattning är korrekt gällande detta bör detta alltså inte vara något problem. På så vis kan deras första invändning avfärdas och mycket talar för att även den andra invändningen kan avfärdas och att de därmed måste bevilja din uthyrningsrätt.

Om de fortfarande inte beviljar din uthyrningsrätt kan du vända dig till hyresnämnden i din region och begära ett avgörande från dem (68 § hyreslagen).

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2056)
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?
2021-09-12 Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?
2021-09-09 Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

Alla besvarade frågor (95697)