Huvudsaklighetsprincipen vid överlåtelse av fastighet / Stämpelskatt

2016-04-29 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej jag planerar att ge bort halva min tomt genom ett gåvobrev på halva marknadsvärdet. Sedan ska hon ha ett skuldebrev på samma summa till mig. Marknadsvärde 500000. Taxeringsvärde 125000. Måste jag betala stämpelskatt på det belopp av 250000 som överstiger 85% av taxeringsvärdet eller hur blir det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagrum i frågan är Lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 1, 5, 8 & 9 § §.

Vid överlåtelse av fast egendom gäller den så kallade ”huvudsaklighetsprincipen”. Den innebär rent konkret att om mottagaren betalar mer än taxeringsvärdet anses överlåtelsen vara ett köp. Om ersättningen understiger taxeringsvärdet handlar det om en gåva.

Vid köp beräknas stämpelskatten på följande sätt: Man jämför köpeskillingen med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Stämpelskatt utgår med 1,5 % av det högre av dessa värden som benämns ”egendomens värde”.

När det kommer till gåvor utgår endast stämpelskatt på den del av köpeskillingen som överstiger 85 % av taxeringsvärdet.

I ditt fall är överlåtelsen att anses som ett köp eftersom ersättningen överstiger taxeringsvärdet. Att ni väljer att kalla handlingen för en gåva ändrar inte på saken och skuldebrevet som upprättas är att anses som en form av ersättning för tomten. Därför kommer stämpelskatt att utgå på hela egendomens värde.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor kan du gärna vända dig till vår expresstjänst, där du får svar inom 3 dagar! Expresstjänsten hittar du genom den här länken: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag har läst ert svar enl ovan men förstår inte riktigt innebörden. För det första - är fastighetens s k marknadsvärde helt oväsentlig i sammanhanget? Det är alltså i gåvouppgörelsen bara förhållandet till taxvärdet som gäller? Och om då ett lån som får följa med gåvan inte överskrider 85% av gåvans taxeringsvärde så är gåvan odiskutabelt en gåva och ingen stämpelskatt skall utgå. Men om lånet är större, kan man då dela upp lånet i en del som är under detta stämpelfria belopp och en resterande del som är en vanlig lånerevers med gåvogivaren? Är detta ett kringgående av reglerna som skattemyndigheten inte skulle godkänna? Och därmed i efterhand kunna betrakta hela gåvan som en försäljning med ty följande skatte- och stämpelavgiftskonsekvenser?
2016-06-21 10:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (110)
2020-09-01 Behöver någon som tar emot en gåva som består av pengar från en fastighetsförsäljning betala skatt?
2020-06-05 Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?
2020-05-26 Betalar dödsbon flyttskatt?
2020-01-22 Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968

Alla besvarade frågor (85301)