Huvudsaklighetsprincipen vid överlåtelse av fastighet

2017-11-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Efter ett arvskifte efter mor är vi 3 bröder som ärvt hälften av en näringsfastighet. Fastigheten som värderats till 3,1 mkr ska säljas. Ett brorsbarn vill köpa fastigheten till taxeringsvärdet på 1,8 mkr och åberopar gåva/motprestation vilket skulle innebära att vi inte betalar någon skatt på försäljningen. Är det riktigt? Om han betalar mer än taxeringsvärdet ex 2,3 mkr innebär det då att vi ska betala 27% i skatt?Tacksam för klargörande i denna fråga.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fastighets överlåts för en ersättning som inte motsvarar marknadsvärdet så brukar man säga att det handlar om ett blandat fång. Överlåtelsen har skett dels genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning), dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning). För att avgöra huruvida överlåtelsen ska betraktas som köp eller gåva så använder man sig av huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde så betraktas hela överlåtelsen som en gåva.

Svaret på din fråga blir således att om brorsbarnet som vill köpa fastigheten erlägger en ersättning som understiger taxeringsvärdet, så kommer hela överlåtelsen att betraktas som en gåva och ingen kapitalbeskattning blir aktuell. Däremot om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet så kommer ni att bli tvungna att skatta på försäljningen.

Utöver detta så måste även gåvokriterierna uppfyllas. Dessa är att överlåtelsen har skett frivilligt, det ska finnas en gåvoavsikt hos överlåtaren (gåvoavsikt presumeras när det handlar om närstående) samt att det ska föreligga en förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till gåvomottagaren. Dessa kriterier är med största sannolikhet uppfyllda i ert fall.

Sammanfattningsvis så kommer ni inte att behöva skatta för överlåtelsen av fastigheten om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Överlåtelsen betraktas då som en gåva som inte är skattepliktig.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om du tyckte att något var oklart kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?