Huvudsaklighetsprincipen och gåvorekvisiten

Jag ska köpa två fastigheter av min faster och hennes man. Den ena fastigheten äger dom tillsammans (villa) och den andra(obebyggd skogsfastighet) äger min fasters man själv. Jag får köpa båda fastigheterna under taxeringsvärdet.

Min fråga blir det som gåva vid ett köp?

Slipper min faster och hennes man betala skatt på beloppet.

Måste man vara släckt för att det ska räknas som gåva vid en fastighetsaffär?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen framgår det att förvärv genom gåva är skattefria. När ersättningen för en fastighet understiger fastighetens marknadsvärde föreligger ett ”blandat fång”, vilket innebär att transaktionen innefattar delvis ett gåvomoment och delvis ett köpmoment.

Enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen behandlas hela transaktionen som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Om ersättningen för fastigheten däremot motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela transaktionen som ett köp.

För att transaktionen ska räknas som en gåva krävs det vidare att de så kallade gåvorekvisiten är uppfyllda. Dessa innebär att en förmögenhetsöverföring ska ha skett, att transaktionen har skett frivilligt samt att det finns en gåvoavsikt hos överlåtaren. Det krävs inte att gåvomottagaren är närstående för att detta ska vara uppfyllt, men det är en omständighet som pekar på att gåvorekvisiten är uppfyllda. Om gåvorekvisiten ej är uppfyllda behandlas hela överlåtelsen som ett köp, oavsett om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde eller ej.

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo