Huvudregeln i JB 12:32

2016-11-08 i Hyresrätt
FRÅGA
När det gäller överlåtelse av bostadslägenhet finns ju en huvudregel i 12:32 JB där man inte får överlåta utan hyresvärdens samtycke. De undantag som sedan följer i t.ex. 12:34 kan (om jag inte har helt fel dvs) motiveras med att reglerna i hyreslagen ska vara tvingande till hyresgästen fördel. Min fråga blir därför - vad är skälen till huvudregeln i 12:32?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

12:32 JB är som du säger en generell huvudregel, samtycke från hyresvärden krävs.

Däremot är denna huvudregel förknippad med vissa undantag, detta kan motiveras av att det i vissa fall, från lagstiftarens sida finns skäl att lagstifta om undantag, vilket 12:34 JB är ett exempel på. Skälet till denna huvudregel är tydliggöra hyresvärdens bestämmanderätt. En hyresvärd är den som har rätt att hyra ut t.ex. en hyresrätt. Hyresvärden kan såklart godkänna överlåtelse enligt 12:34 JB, men om denna inte gör det så har hyresgästen ytterligare skydd genom möjligheten att vända sig till hyresnämnden. Detta eftersom det torde ligga i hyresgästens intresse att hellre överlåta till en närstående än till en främling.

Sammanfattningsvis, regleringen finns till för att dels skydda hyresvärdens bestämmanderätt, vilket kommer till uttryck i 12:32 JB och dels skydda hyresgästen och dennes rättigheter.

Hoppas att detta svarade på din fråga!

John Edgren
Fick du svar på din fråga?