Huvudman avlider vid godmanskap

2017-07-16 i God man
FRÅGA
Hej jag undrar vad som händer med min Mors gode man, nu när min Mor har dött? Ska gode mannen själv lämna över alla papper till mig då. Jag är ende släktingen och hon har ingen make eller sambo. Jag hade tänkt att göra en bouppteckning själv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I samma sekund som din mor avled, upphörde uppdraget för den goda mannen. Detta innebär att den tidigare goda mannen inte längre kan företa rättshandlingar för sin huvudman längre (din mor). Den goda mannen får inte längre röra huvudmans konton. Inga räkningar får betalas och inga uttag från bankkonton tillhörande huvudmanen får göras efter dödsdagen.

Efter dödsfallet ska den goda mannen överlämna tillgångar som tillhör huvudmannen, dvs egendom som eventuellt den goda mannen har hos sig, till dödsboet, dvs dig i detta fallet. Inom 1 månad ska den goda mannen inlämna en sluträkning och redogörelse till överförmyndarenheten, som granskar och eventuellt arvoderar uppdraget. När överförmyndarenheten granskat slutredovisningen översänds denne tillsammans med tidigare redovisningshandlingar till behörig dödsbodelägare. När du som dödsbodelägare har mottagit handlingarna börjar en så kallad preskriptionstid att löpa. . Detta innebär att dödsboet kan väcka talan om eventuellt skadestånd för skada som den goda mannen åsamkat huvudmannen.

God man skall vårda din mors egendom till dess att du som dödsbodelägarna tar hand om den. Efter att du som dödsbodelägare har fått egendomen av den goda mannen samt papper från överförmyndareenheten är det upp till dig att göra en bouppteckning. Detta sköter inte den tidigare goda mannen.

Hoppas det var svar från din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (547)
2021-12-05 Har en god man rätt till den enskildes egendom efter bortgång?
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man

Alla besvarade frågor (97671)