Husvagn och samboegendom

FRÅGA
Hej! Min pojkvän och jag flyttade ifrån lägenhet. Köpte husvagn med förtält och har den uppställd på camping. Jag står som ägare av husvagnen samt står för lånet. Jag bor i husvagnen och min pojkvän är här på helgen,på vardagarna bor han hos sin bror. Nu är förhållandet slut. Min fråga är gäller sambolagen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Ett samboförhållande anses upphöra dels när samborna flyttar isär (2 § 2 punkten sambolagen). När du och din pojkvän flyttade isär upphörde därför ert samboförhållande, om det inte anses att ni flyttade till en gemensam bostad och fortsatte vara sambos. Frågan är därför om ni fortsatte vara sambos efter att ha flyttat isär, trots att ni bor på olika platser under veckodagarna. Om ni inte anses som sambos kommer inte sambolagen att vara tillämplig vid avslutandet av relationen och någon bodelning i anslutning därmed kan inte krävas av någon part (8 § sambolagen). Däremot kan den ena parten kräva bodelning med utgångspunkt i den samboegendom ni hade när ni flyttade isär och samboförhållandet upphörde. Visar det sig att husvagnen då var del av er samboegendom kan det utefter vissa omständigheter vara så att han kan kräva en bodelning där den ska ingå. Anses den inte som samboegendom ska den inte ingå i en sådan.

Det som kan påverka bedömningen är när husvagnen är inköpt. Är den köpt när ni fortfarande bodde tillsammans i lägenheten kan den alltså anses utgöra samboegendom och därmed behöva ingå i en eventuell bodelning (8 § sambolagen). För att husvagnen ska utgöra samboegendom från när ni bodde i lägenheten krävs dels att du köpte den innan ni flyttade därifrån och att egendomen förvärvats för gemensam användning samt att inget annat avtalats (3 § sambolagen, 9 § sambolagen).

Om husvagnen köptes efter att ni flyttade isär från lägenheten - kan ni anses vara sambos nu - och i sådana fall: utgör husvagnen samboegendom?

Inledningsvis är frågan om ni kan utgöra sambos efter att ni flyttat från lägenheten i och med att ditt ex bor 5/7 dagar någon annanstans. Av lagen följer att med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med kravet bo tillsammans avses att de huvudsakligen faktiskt ska ha en gemensam permanentbostad. Att den ena parten har en egen eller annan bostad behöver inte utgöra ett hinder mot att de anses som sambo i alla fall, men den får inte ha det huvudsakliga boendet där.

Folkbokföringen kan också vara en indikation på var den enskilde parten har sin huvudsakliga bostad, men det har funnits fall där sambos har varit folkbokförda på olika adresser men ändå ansetts huvudsakligen bo ihop. Att han bor 5/7 dagar någon annanstans kan inte ensamt utgöra bevis på att ni inte anses som sambos. Det är svårt att ge ett precist svar i frågan då det är en helhetsbedömning som avgör en fråga av det här slaget. Alla olika omständigheter behövs för att kunna ge ett klart svar (ex. vart är han folkbokförd, var har han alla sina kläder, delar ni på hushållsutgifter avseende din husvagn, har han påkostat någon renovering eller liknande på husvagnen?).

Den omständigheten att han bor större delen av tiden hos sin bror talar däremot för att ni inte är sambos, men det är inte ensamt avgörande. För att avgöra frågan behöver man fler omständigheter i bedömningen.

Om man kommer fram till att ni är sambos är nästa fråga om husvagnen kan anses utgöra samboegendom. Här är det avgörande om husvagnen har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen). Här är det avgörande vad åtanken var vid tidpunkten för köpet. Om tanken var att han skulle bo där varje helg kan den sannolikt anses införskaffad för gemensamt bruk. I sådana fall kan det vara så att den ska ingå i en bodelning om någon part kräver det.

Om husvagnen köptes innan ni flyttade isär från lägenheten: utgör husvagnen samboegendom?

Innan ni flyttade isär var ni sambos vilket gjorde att sambolagen var tillämplig (1 § sambolagen). Det som utgör samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inget undantag gäller (3 § sambolagen). Att något ska vara införskaffat för gemensam användning innebär att det vid tidpunkten för köpet ska ha funnits ett syfte hos parterna att egendomen skulle användas gemensamt (se NJA 2004 s. 542). Det spelar här ingen roll om samboegendom bara betalats av den ena parten och att den står enbart på denne, så länge egendomen köpts för gemensamt bruk.

Om du köpte husvagnen innan ni flyttade isär och vid inköpet av husvagnen hade i åtanke att ni skulle nyttja den tillsammans, dvs. att han skulle bo där varje helg kan det alltså vara så att husvagnen är samboegendom när ni senare flyttar isär från lägenheten och samboförhållandet upphör.

Sammanfattningsvis

Det är komplicerade frågeställningar som din situation kommer med. För att vara på den säkra sidan kan det vara lämpligt att kontakta en jurist för ytterligare rådgivning i frågan. Det finns jurister som är mer specifikt inriktade på frågor av det här slaget här på Lawline. För kontakt och eventuell offert finns ett webbformulär här.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96583)